W ostatnich tygodniach w mediach zarówno publicznych jak i prywatnych pojawiło się wiele informacji dotyczących organizacji pozarządowych. Informacje te uderzają w cały nasz sektor, który być może zacznie w końcu poważnie debatować nad swoją reformą, która jest konieczna. Dużo jest słów o potrzebie konsolidacji NGO i bronienia dobrego imienia przedstawianych w złym świetle organizacji. Jednak organizacje pozarządowe nie raz już były atakowane i nie ma generalnie solidarnej obrony.

Warto przypomnieć kilka niedawnych przykładów jak chociażby sugerowanie, ze „Ojciec Rydzyk dostał pieniądze” gdy chodziło o pieniądze przyznane w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM). Taki konkurs MSZ był zobligowany ogłosić, a wnioskodawcy musieli wypełnić bardzo szczegółowy wniosek i spełnić wyśrubowane kryteria. Nikt nie stanął w obronie Instytutu Ordo Iuris, który stał się obiektem nagonki części prywatnych ale bardzo wpływowych mediów. Nagonka ta „zaowocowała” wycofaniem w ostatniej chwili przez PAN wynajmu Sali na konferencję naukową organizowaną przez Ordo Iuris. Za szczególnie haniebne uważamy przypisywanie niektórym organizacjom jakichś wręcz niecnych celów realizowanych na polityczne zlecenie. Takie oskarżenia dotknęły wielu młodych ludzi z organizacji pro obronnych, którzy przez niektóre media zostali określeni jako „bojówkarze”.

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej (KIPR) zrzeszająca organizacje, których spaja wspólnota przekonań konserwatywnych, pragnie przypomnieć, że w Polsce istnieje ponad 100 000 różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które pełnią bardzo istotną rolę w życiu społeczeństwa realizując wiele zadań i inicjując wiele inicjatyw. To wysiłek licznych lokalnych i ogólnopolskich organizacji pozarządowych przywrócił pamięć o zapomnianych bohaterach powojennego oporu przeciw sowietyzacji Polski zwanych Żołnierzami Wyklętymi. To wolontariusze licznych organizacji pozarządowych o charakterze pro obronnym działających od wielu lat stanowią trzon tworzonej Obrony Terytorialnej. To organizacje pozarządowe bronią dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej. To organizacje pozarządowe prowadzą bardzo szeroką działalność na dawnych Kresach Rzeczpospolitej ratując zabytki kultury czy polskie cmentarze, wspierając mieszkających tam Polaków. To dzięki wysiłkom wielu organizacji pozarządowych możliwe jest pełniejszy udział obywateli w rządzeniu Polską chociażby poprzez kontrolę wyborów. Tę listę można by ciągnąć bardzo długo.

Potrzeba reformy III Sektora istnieje. System jest skostniały, brak przejrzystego kodeksu działań, za dużo jest korporacyjności, za mało idei, olbrzymie są różnice pomiędzy organizacjami i przede wszystkim brak wiedzy w społeczeństwie o nas, o tym co robimy, jak działamy, jak zdobywamy fundusze. Nie mamy swoich programów telewizyjnych, gdzie moglibyśmy zachęcać do działań społecznych, informować, dyskutować, nie ma wspólnych kampanii medialnych informujących o pozytywnym wpływie naszych działań na społeczeństwo obywatelskie. To też duża wina samych organizacji skupionych na sobie, zdobywających kolejne granty, po drodze gubiąc idee.

Organizacje zrzeszone w KIPR mówią od dawna o koniecznej reformie III Sektora, ale do tego potrzebujemy merytorycznych rozmów, także wsparcia medialnego, przebudowy NGO do zmieniającego się świata i samego środowiska. Potrzebujemy także otwarcie rozmawiać o naszym wynagrodzeniu w ramach pracy w organizacjach, ale też o tym jak uchronić III Sektor od konfliktu interesów, jednocześnie nie zabraniając nikomu uczestniczenia w działaniu społecznym.

Uważamy, że zarówno media publiczne jak i prywatne powinny zainicjować szeroką debatę na temat III Sektora, a organizacje powinny zacząć poważną dyskusję o reformie swojego środowiska, tak, abyśmy stali się potrzebnym, wiarygodnym, silnym, niezależnym od władzy, ale też od sympatii politycznych, partnerem dla społeczeństwa. Abyśmy reagowali na krytyczne sytuacje bez względu na nasz światopogląd.

Obecny poziom rozmowy o III Sektorze odwołujący się do emocji podważa zaufanie zarówno do Państwa i ustanowionych przez nie praw jak i zniechęca obywateli do aktywności społecznej oraz do jej wspierania.

Fundacja Instytut Aurea Libertas

Fundacja Kompania Kresowa

Fundacja Niepodległości

Inicjatywa Historyczna

Stowarzyszenie KoLiber

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Stowarzyszenie Pokolenie

Studenci dla Rzeczypospolitej

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne