“Namioty Wyklętych” to ogólnopolska akcja stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych – działaczy ruchu antykomunistycznego w czasach okupacji naszego kraju, polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani. W dziesięciu polskich miastach staną namioty, w których będzie można zapoznać się z historią Niezłomnych.

Pierwszy marca został ustanowiony narodowym dniem Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego umęczonego kraju w trakcie II wojny światowej, jak również lata po niej – walcząc o wolność. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przez komunistów nazywani bandytami i zdrajcami – w naszych sercach będą żyć wiecznie, ale nie jako “wyklęci” lecz “niezłomni”.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej dołączają się do obchodów uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych z własną akcją zatytułowaną “Namioty Wyklętych”. Celem organizowanego już po raz drugi wydarzenia jest przybliżenie postaci bohaterów, które prowadziły działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego. Jest to interakcyjna wersja historii dla tych, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z tym fragmentem dziejów naszego kraju.

Na wydarzenie składają się m.in spotkania z kombatantami, naukowcami specjalizującymi się w tematyce, oraz rekonstruktorami. Nie zabraknie również projekcji filmów o tej tematyce, kiermaszu książkowego oraz wystawy poświęconej Niezłomnym. A wszystko to w dziesięciu polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu, Świnoujściu i Żyrardowie.

Głównym dniem realizacji naszego przedsięwzięcia jest niedziela 28.02. W tym dniu zostaną wystawione namioty w centrach dziewięciu miast polskich. I tak w KRAKOWIE na Rynku Głównym przy kościele św. Wojciecha staną cztery namioty, w których będzie można zapoznać się z wystawą zawierającą biogramy zarówno Wyklętych, jak ich oprawców. Będzie można również zapoznać się z różnego rodzaju projekcjami multimedialnymi oraz projekcjami materiałów na temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Uzupełnieniem wiedzy pozyskanej we wcześniej wspomniany sposób będą pokazy grupy rekonstrukcyjnej, która będzie nam towarzyszyć przez cały czas przedsięwzięcia. Namioty będzie można odwiedzić w godzinach od 10:00 do 18:00. Istotnym elementem wydarzenia będą spotkania z weteranami II wojny światowej oraz czasów po 1945 roku. Namioty odwiedzi kpt. Konstanty Kopf, kpt. Stanisław Szuro, płk Tadeusz Bieńskowicz i mjr Jerzy Krusenstern. Krakowską edycję akcji swoim patronatem objął lokalny IPN, Muzeum AK w Krakowie oraz NSZZ „Solidarność”.

W ŁODZI całość przedsięwzięcia odbędzie się w dwóch namiotach. W jednym z nich znajdzie się ekspozycja poświęcona ww. tematyce oraz rekwizyty historyczne. Drugi namiot to miejsce na gry i zabawy, a także prowadzone w tym dniu wykłady. Przed namiotami na specjalnych stelażach zostaną umieszczone zdjęcia wielkoformatowe prezentujące sylwetki bohaterów. Wydarzenia mające miejsce w namiotach przybrać powinny naszym zdaniem cykle 1,5 – 2 godzinne. Pomiędzy obydwoma namiotami zostanie utworzony dziedziniec, na którym umiejscowimy specjalną scenę pod cześć artystyczną Wstępny harmonogram wyglądałby następująco:

11:00 – 12:45 – Otwarcie namiotów. Przywitanie pierwszej grupy szkół ( 3-4 grupy klasowe). Prezentacja multimedialna. 20 – 25 minutowy wykład o Żołnierzach Wyklętych. Udział w grach przygotowanych przez IPN. 15 minutowe zakończenie przygotowane przez grupę muzyczną.

13:00 – 14:45 – Przybycie drugie grupy szkół i uczestniczenie wg schematu dla grupy pierwszej.

11:00 – 16:30 – Udostępnienie zwiedzającym namiotu z ekspozycją, rozdawanie ulotek z biogramami żołnierzy, dyżury członków stowarzyszenia w namiocie oraz animatora, którzy to zajmować się będą osobami nie przybyłymi w zorganizowanej szkolnej grupie.

16:30 – 17:30 – Prezentacja tomiku wierszy poświęconych „Łączce” i Żołnierzom Wyklętym.

Zależnie od pogody i liczby osób albo na zewnątrz albo wewnątrz namiotu

18:00 – 18:45 – Koncert/ spektakl na zakończenie przygotowany dla łódzkich środowisk patriotycznych.

19:00 – 20:30 – Uczestnictwo w Marszu Żołnierzy Wyklętych współorganizowanym przez oddział łódzki w ramach Społecznego Komitetu Organizacji Marszu w Łodzi.

 

W TORUNIU Namiot Wyklętych stanie na starówce. O 15:00 odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym w namiotach i wykład inauguracyjny profesora historii.

Wystawie będzie towarzyszyć prezentacja grup rekonstruktorów, wspólne słuchanie pieśni patriotycznych, rozdawanie materiałów promocyjnych przez osoby ze stowarzyszenia, częstowanie odwiedzających ciepłą, „żołnierską” grochówką. O 18: 00 odbędzie się koncert w wykonaniu osób ze stowarzyszenia. Program muzyczno-poetycki upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.

 

W POZNANIU w namiocie ustawionym na Placu Wolności będziemy mogli wysłuchać prelekcji oraz zapoznać się z prezentacją nt. zbrojnego podziemia antykomunistycznego, biografii Wielkopolskich Wyklętych, współczesnych form upamiętniania. Przygotowanie pokazu i prelekcji: Sekcja Dydaktyki Historii na Wydziale Historycznym. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz książek o Wyklętych, wydanych przez IPN. Będzie także namiot gastronomiczny, którym zachęcał do poznania historii Niezłomnych będzie kocioł z grochówką i herbatą. Sponsorem jest firma Adi z Poznania. Przestrzeń pomiędzy namiotami należy do grup rekonstrukcji historycznej.

RZESZÓW po raz pierwszy włącza się w akcję. W wojskowych namiotach ustawianych na rzeszowskim rynku obok ratusza będzie można zapoznać się z prezentacją historii Żołnierzy Niezłomnych. Towarzyszyć jej będą spotkania z kombatantami i historykami, rozdawanie ulotek i wlepek o tematyce Żołnierzy Wyklętych oraz materiałów Instytutu Pamięci Narodowej.

10:00 – oficjalne rozpoczęcie,

10:30 – wystąpienie prelegentów z IPN-u

10:00 – 14:00 Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci

12:00 – występ Orkiestry Reprezentacyjnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

13:00 – pokaz grupy rekonstrukcyjnej.

14:00 -16:00 – koncert pieśni patriotycznych na Rzeszowskim Rynku

10:00 -18:00 wystawa zdjęć/biogramów żołnierzy wyklętych wywieszona w namiotach.

 

OPOLE natomiast w namiocie rozstawionym 01.03 przy Miejską Biblioteką Publiczną będziemy mogli zapoznać się z wystawą edukacyjną. Odbędą się także projekcje filmów o Wyklętych, które poprzedzą wykłady historyków. Całe wydarzenie uświetni grupa rekonstrukcyjna, która następnie weźmie udział w rekonstrukcji historycznej organizowanej przez miasto Opole.

 

We WROCŁAWIU w namiocie ustawionym na Placu Strzeleckim będziemy mogli zapoznać się z wystawą współtworzoną z lokalnym oddziałem IPN. Będziemy mogli również nabyć materiały dotyczące Żołnierzy Wyklętych oraz porozmawiać z historykami specjalizującymi się w tej tematyce.

 

Do akcji „Namioty Wyklętych” dołączyły także dwa miasta, w których nie mamy oddziałów. Jest to ŚWINOUJŚCIE i Żyrardów. W tym pierwszym dzięki staraniom III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR w trzech namiotach rozstawionych w centrum miasta będziemy mogli zapoznać się wystawą współtworzoną przez IPN, zapoznać się z filmami o Niezłomnych w mini-kinie oraz w kawiarence pijąc herbatę lub kawę porozmawiać z historykami.

 

Z kolei w ŻYRARDOWIE dzięki staraniom biura promocji Urzędu Miasta w centrum miasta staną namioty z wystawą, w której poznamy sylwetki Żołnierzy Wyklętych oraz ich oprawców. Odbędzie się także projekcja filmów oraz spotkania z pracownikami naukowymi. Całości będzie towarzyszyć grupa rekonstrukcyjna.

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne