STAN WOJENNY A INNE REPRESJE REŻIMÓW KOMUNISTYCZNYCH”:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PRACĘ PISEMNĄ I/LUB GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ

 

REGULAMIN

Cele konkursu

Popularyzowanie wiedzy z zakresu historii Polski XX wieku.

Zapoznanie młodzieży szkół średnich z tzw. „niewygodną historią Polski”.

Zwiększenie wrażliwości młodego pokolenia na problematykę Stanu Wojennego i okresu komunistycznych rządów w PRL.

Uczczenie pamięci ofiar systemu komunistycznego w Polsce. \

 

Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości regionalnej, narodowej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne