Lubelski oddział Stowarzyszenia „Studenci dla Rzeczypospolitej” powstał w październiku 2012 roku . Naszym celem jest realizacja zadań Stowarzyszenia na obszarze Lublina próba budowy społeczeństwa obywatelskiego, promocja wiedzy historycznej, postaw patriotycznych i rozwój kulturalny.

Nasze działania mają pobudzić debatę publiczną i być impulsem do wymiany myśli oraz idei w wielu istotnych społecznych, historycznych a także ekonomicznych kwestiach.  Przy tym jesteśmy otwarci na ludzi prezentujących inny punkt widzenia. Nasza aktywność w Lublinie nie ogranicza się do grona członków oddziału - nawiązujemy też współpracę z innymi organizacjami m.in. KASE Lublin, Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum,  Kołem Naukowym Historyków Studentów UMCS, lubelskim Stowarzyszeniem Koliber.

W przeciągu roku swojej działalności zorganizowaliśmy wiele ważnych wydarzeń: konferencję „Obywatelu! Kim jesteś? Raport o społeczeństwie obywatelskim”, spotkanie z członkami opozycji z czasów PRL, którzy opowiadali o swoich wspomnieniach i przeżyciach związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, konferencję kulturalną „Zapomniani (?) pisarze”, na którą zaprosiliśmy Szczepana Twardocha i Jakuba Lubelskiego, wspólnie z KASE Lublin prowadziliśmy trzydniową konferencję pod tytułem „Wolny rynek- gospodarka, prawo, społeczeństwo” w której uczestniczył między innymi Rafał Ziemkiewicz, Robert Gwiazdowski i Marcin Chmielowski; w maju 2013 roku razem z lubelskim oddziałem Kolibra przygotowaliśmy Marsz Rotmistrza Pileckiego.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne