Młodzieżowe organizacje prawicowe w Krakowie stają przeciwko polityce imigracyjnej.

W najbliższą środę, tj. 30 września 2015 roku o godzinie 18, odbędzie się manifestacja młodzieżowych środowisk prawicowych pod tytułem „Kraków za Wyszehradem”. Rozpocznie się ona od uroczystego złożenia kwiatów przy grobie Jana III Sobieskiego na Wawelu, a następnie odbędzie się przemarsz spod Krzyża Katyńskiego na placu O. A. Studzińskiego. Organizatorami wydarzenia są stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej oraz Koliber, które pragną zwrócić uwagę na aktualne wydarzenia związane z masową migracją ludności muzułmańskiej na tereny zachodniej Europy. Jest to swojego rodzaju wyraz niezadowolenia społecznego z powodu polityki zagranicznej obecnej koalicji rządzącej.

 Zadeklarowało swój udział kilkanaście organizacji oraz opcji politycznych o profilu narodowo-konserwatywnym, aby wyrazić swoją jedność w ramach aktualnych wydarzeń na świecie. Chcielibyśmy przedstawić swoje poparcie Węgrom, którzy muszą powstrzymywać fale uchodźców zalewających ich kraj. Polska jako członek Grupy Wyszehradzkiej powinna pomagać swoim najbliższym sojusznikom. W kwestii imigrantów rząd naszego kraju wyłamał się z tej grupy, co spowodowało niezadowolenie zarówno wśród Polaków, jak i przedstawicieli innych państw

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne