Aktualności

Witamy na Złym Festiwalu.

Tego wieczoru na plenerowej scenie Ogrodu Saskiego będą się działy wspaniałe rzeczy. Przede wszystkim, wystąpią młodzi artyści z Warszawy, Lublina oraz Katowic. Usłyszymy zarówno wspaniałe standardy jazzowe w ciekawych aranżacjach, jak i autorskie kompozycje młodych muzyków. Będzie również możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie improwizacji i sprawdzenia się w formie Jam session podczas Warsztatów Muzycznych. Dla pragnących zgłębić historię polskiego jazzu oraz posłuchać o życiu i twórczości patrona wydarzenia oferujemy wykłady i prelekcje prowadzone przez Marcela Woźniaka oraz profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Część artystyczna Festiwalu odbędzie się w Warszawskim Ogrodzie Saskim i składać się będzie z dwóch sekcji. Pierwsza to Warsztaty Muzyczne „Podstawy Improwizacji Jazzowej”. Prowadzone zostaną przez Michała Iwanka. Jest to wybitny pianista, aranżer, kompozytor, producent muzyczny - wykładowca harmonii i improwizacji (akordeon). Absolwent kierunku Edukacja Artystyczna na UMCS w Lublinie (I stopień) oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (II stopień). Studiował fortepian jazzowy u Wojciecha Niedzieli i Łukasza Ojdany. Prowadzi klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie. Warsztaty zaczną się od wykładu, dyskusji, rozważań, a zakończą się improwizacją wszystkich biorących w nich udział. Następnie odbędzie się część koncertowa. Występy planuje się między godziną 16 a 22. Wystąpi 8 zespołów jazzowych i 2 osoby solo.

Festiwal jest finansowanych ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu NOWEFIO.

Festiwal to również część teoretyczna. Więcej informacji wkrótce.

Widzimy się 25 września w Warszawie, do zobaczenia!

W dniu 190. rocznicy wybuchu jednego z największych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych – powstania listopadowego – w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się zorganizowana przez miejscowy oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej dyskusja popularnonaukowa pt. „Łuna nad Warszawą: jak rozpoczęło się powstanie listopadowe?”.

W spotkaniu udział wzięli historycy reprezentujący najważniejsze warszawskie uczelnie: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski – wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor licznych książek z dziedziny historii wojskowości i konfliktów zbrojnych, oraz prof. dr hab. Michał Kopczyński – pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny magazynu historycznego „Mówią Wieki”. Dyskusję moderował dr Wojciech Stanisławski – historyk i publicysta związany z Muzeum Historii Polski.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej zaprasza w niedzielę, 29 listopada 2020 r. o godz. 17:00, na spotkanie on-line poświęcone 190. rocznicy wybuchu powstania listopadowego pt. „Łuna nad Warszawą: jak rozpoczęło się powstanie listopadowe?”. Wydarzenie z udziałem wybitnych historyków transmitowane będzie na żywo z siedziby Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. następujące kwestie: dlaczego i jak doszło do wybuchu powstania? Jaką rolę podczas nocy listopadowej odegrał ppor. Piotr Wysocki? Dlaczego zginął gen. Józef Nowicki? Kto był winny klęski strony polskiej?

W spotkaniu udział wezmą prof. dr hab. Michał Kopczyński oraz prof. dr hab. Janusz Odziemkowski.

Moderacja: dr Wojciech Stanisławski.

Bezpośredni link do transmisji live na kanale YouTube „Blogpressportal”: youtu.be/UsGXKK-x_pI.

Zachęcamy, by dołączyć do wydarzenia na Facebooku: fb.me/e/R0AKNkyt.

Akademia Skolimowska już za nami!

 

Dziewięć zjazdów, które odbyły się w ramach flagowego projektu liderskiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej – Akademii Skolimowskiej, było z pewnością niezapomnianym doświadczeniem zarówno dla jej aktualnych absolwentów, jak i organizatorów. Projekt, dzięki udziałowi ponad trzydziestu wykładowców, pozwolił zdobyć jego uczestnikom ogromną wiedzę z zakresu energetyki i finansów oraz działania państwowości.

 

Akademia umożliwiła również poznanie wspaniałych i wartościowych ludzi. Wierzymy, że znajomości te owocować będą nie tylko wspólnymi projektami w przyszłości, ale również długoletnimi relacjami. Mamy nadzieję, że będzie nam wszystkim dane ponownie spotkać się w Skolimowskim Domu, gdzie spędzimy kolejne długie nocne godziny na debatach, wymianach poglądów i doświadczeń oraz będziemy miło wspominać spędzony czas w ramach szkoleń.

 

Akademia Skolimowska edycja 2019/2020 zakończyła się.

Oficjalnie staliśmy się absolwentami Skolimowa, rocznik 2020.

Nie mówimy: żegnajcie, ale do zobaczenia!

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W dniach 7-8 listopada br. odbył się IX – ostatni już – zjazd Akademii Skolimowskiej w edycji 2019/2020.

 

Podczas pierwszego dnia zjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładzie prezesa Instytutu Wolności Igora Janke, po którym doktor Jerzy Majcher opowiedział o polskiej energetyce – jej stanie obecnym i możliwościach rozwoju. Sobotnią część zjazdu zakończył wykład profesora Witolda Modzelewskiego oraz uroczyste spotkanie online z organizatorami oraz absolwentami pierwszej edycji Akademii Skolimowskiej.

 

W niedzielę nastąpiło podsumowanie projektu przez obecnego koordynatora – Michała Ciesielskiego oraz wszystkich uczestników, a od tej chwili już absolwentów Akademii. Studenci dla Rzeczypospolitej pragną serdecznie podziękować wszystkim szanownym gościom za przyjęcie zaproszenia do poprowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie cennej i merytorycznej wiedzy.

 

Zapraszamy do udziału w przyszłych projektach!

 

Akademia Skolimowska została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 W dniach 24-25 października 2020 r. odbył się VIII zjazd Akademii Skolimowskiej w edycji 2019/2020.

 

Podczas pierwszego dnia zjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładzie profesora Roberta Gwiazdowskiego na temat płynności finansowej oraz zabezpieczeń emerytalnych. Następnie prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej Kamil Giera przedstawił inicjatywę „Planu dla Młodych” w zbieraniu i analizie big data na temat potrzeb młodego pokolenia. Sobotni cykl zajęć zakończył wykład doktora Łukasza Chojniaka.

 

W niedzielę uczestnicy zjazdu brali udział w zajęciach prowadzonych przez dyrektora Jana Kostrzewę na temat bezpieczeństwa danych w cyberprzestrzeni.

 

Dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia do poprowadzenia zajęć w ramach Akademii Skolimowskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie cennej i merytorycznej wiedzy.

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

W dniach 10-11 października br. miał miejsce VII zjazd Akademii Skolimowskiej w edycji 2019/2020.

 

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: Paweł Szałamacha członek zarządu NBP, który przedstawił uczestnikom spotkania przebieg rządowej walki z koronawirusem, a także opowiedział o swojej działalności w ramach Narodowego Banku Polskiego oraz o polskim systemie emerytalnym; minister Piotr Mazurek, który zwrócił uwagę na politykę młodzieżową rządu oraz zaprezentował możliwości finansowania organizacji pozarządowych; doktor Jerzy Majcher, który przedstawił opłacalność oraz pozytywne skutki budowania elektrowni jądrowej w Polsce, oraz Cezary Kaźmierczak, który opowiedział, jak wyglądają relacje na linii rząd pracodawcy, a także mówił o atrakcyjności polskiego rynku względem zagranicznych inwestorów oraz czy warto założyć swoją firmę w młodym wieku.

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W dniach 26-27 września 2020 r. miała miejsce reaktywacja flagowego projektu liderskiego Stowarzyszenia – Akademii Skolimowskiej. Po kilku miesiącach przerwy związanych z pandemią COVID-19 członkowie Stowarzyszenia mogli ponownie spotkać się z przedstawicielami zaprzyjaźnionych organizacji, wymienić poglądami oraz rozwinąć swoją wiedzę w zakresie makroekonomii i energetyki.

 

Zaproszonymi gośćmi byli: dyrektor Michał Wierzchowski pracownik Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Rządowej, red. Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny portalu BiznesAlert, wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz wiceminister finansów Jan Sarnowski. Prelegenci opowiedzieli nam o programie atomowym w Polsce, rewolucji energetycznej, dążeniu do neutralności klimatycznej przez Polskę oraz zwalczaniu przestępczości skarbowej.

 

Działacze z ogólnopolskich struktur w ramach integracji studenckiej uczestniczyli w warsztatach z British Parliamentary Debate, które poprowadził prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej Kamil Giera.

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W dniach 22-23 lutego odbył się V zjazd Akademii Skolimowskiej.
Sobotni cykl wykładów rozpoczął się od wykładu na temat sytuacji na Białorusi dr Michała Sadłowskiego - specjalisty w dziedzinie obszaru postradzieckiego, były członek Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, jak i absolwent Akademii Skolimowskiej. Następnie na temat polityki energetycznej opowiedział nam pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej dr Piotr Naimski. Sobotni cykl wykładów zakończy Michał Woś - aktualny Minister Środowiska, były członek Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz absolwent Akademii Skolimowskiej.
Niedzielny cykl wykładów na temat energetyki rozpoczął dr inż. Jerzy Majcher, a zakończył go Marcin Roszkowski - prezes Instytutu Jagiellońskiego, wykładem o potencjale OZE w Polsce, jak i miskach energetycznych państw UE.  

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne