Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej właśnie wydało publikację książkową pt. „Każdy ma jakąś pasję. Naszą jest Polska. Studenci dla Rzeczypospolitej 2010-2021” (ISBN 978-83-963881-0-0) w liczbie 300 egzemplarzy. Ma ona formę albumu podsumowującego dekadę działalności Stowarzyszenia. Jej autorami są byli oraz obecni członkowie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej w tym Prezes Honorowy – Paweł Kurtyka i Członek Honorowy - prof. Przemysław Waingertner.

 

Treść

Treść albumu została podzielona na trzy rozdziały: historia, polityka i gospodarka, 

a także kultura i społeczeństwo. Publikacja zawiera liczne, archiwalne fotografie przedstawiające aktywność Stowarzyszenia na przestrzeni lat. Całość publikacji podsumowuje zamieszczone na końcu kalendarium zawierające opis 305 wydarzeń zorganizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Prezentacja

Oficjalne zaprezentowanie albumu będzie miało miejsce podczas konferencji „Przeszłość kontra wizja. Polska oczami młodego pokolenia", która odbędzie się 28 maja 2022 roku w ramach obchodów jubileuszu dekady funkcjonowania Stowarzyszenia. Z tej okazji w czasie konferencji zostanie on również opublikowany w formie elektronicznej na stronie studencidlarp.pl, aby każdy zainteresowany czytelnik oraz działacz trzeciego sektora mógł zapoznać się z wydawnictwem.

  

Komunikat

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prezesa Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Kamila Giery:

 

 Szanowni Państwo,

 

Oddajemy w Państwa ręce Album będący podsumowaniem dekady działalności Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Jego tytuł „Każdy ma jakąś pasję, Naszą jest Polska” stanowi również motto Stowarzyszenia. Prezentowana publikacja potwierdza, że wskazane sformułowanie nie jest pustym sloganem, lecz oddaje rzeczywisty charakter aktywności organizacji. Album stanowi zarys dziesięcioletniej działalność Stowarzyszenia oraz wyników pracy jego członków. Ponad trzysta zorganizowanych wydarzeń to owoce podjętych działań. W niniejszej publikacji przedstawiamy przekrój najważniejszych wydarzeń na przestrzeni lat działalności Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej od czasu założenia, przez stan obecny, po przyszłe cele.

 

Album zawiera zaprezentowanie idei, w którą wierzymy oraz to, jak ją realizowaliśmy przez dekadę. Publikacja prezentuje nasze projekty obejmujące tematykę historyczną, społeczną, ekonomiczną oraz kulturalną. Poszczególne opisy wydarzeń zostały sporządzone przez członków Stowarzyszenia, którzy osobiście byli zaangażowani w realizację projektów.

 

Wierzymy, że Album może stanowić inspirację do angażowania się w działalność trzeciego sektora. Ukazujemy w nim szeroki dorobek organizacji pozarządowej, powołanej przez studentów dla studentów. Czynny udział w życiu Stowarzyszenia daje możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a wszystko to przez działanie dla dobra wspólnego, jakim jest Polska.

 

 

Kamil Giera

Prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej

 

 

Album powstał i został wydany w związku z realizacją zadania publicznego pt. "Nowa dekada – nowe wyzwania. Młode pokolenie dla Polski kulturalnej i odpowiedzialnej ekologicznie" finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej z pełnym zaangażowaniem wspiera akcję #MuremZaPolskimMundurem

Witamy na Złym Festiwalu.

Tego wieczoru na plenerowej scenie Ogrodu Saskiego będą się działy wspaniałe rzeczy. Przede wszystkim, wystąpią młodzi artyści z Warszawy, Lublina oraz Katowic. Usłyszymy zarówno wspaniałe standardy jazzowe w ciekawych aranżacjach, jak i autorskie kompozycje młodych muzyków. Będzie również możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie improwizacji i sprawdzenia się w formie Jam session podczas Warsztatów Muzycznych. Dla pragnących zgłębić historię polskiego jazzu oraz posłuchać o życiu i twórczości patrona wydarzenia oferujemy wykłady i prelekcje prowadzone przez Marcela Woźniaka oraz profesorów Uniwersytetu Warszawskiego.

Część artystyczna Festiwalu odbędzie się w Warszawskim Ogrodzie Saskim i składać się będzie z dwóch sekcji. Pierwsza to Warsztaty Muzyczne „Podstawy Improwizacji Jazzowej”. Prowadzone zostaną przez Michała Iwanka. Jest to wybitny pianista, aranżer, kompozytor, producent muzyczny - wykładowca harmonii i improwizacji (akordeon). Absolwent kierunku Edukacja Artystyczna na UMCS w Lublinie (I stopień) oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (II stopień). Studiował fortepian jazzowy u Wojciecha Niedzieli i Łukasza Ojdany. Prowadzi klasę fortepianu na Wydziale Instrumentalistyki i Wokalistyki Jazzowej w Szkole Muzycznej im. T. Szeligowskiego w Lublinie. Warsztaty zaczną się od wykładu, dyskusji, rozważań, a zakończą się improwizacją wszystkich biorących w nich udział. Następnie odbędzie się część koncertowa. Występy planuje się między godziną 16 a 22. Wystąpi 8 zespołów jazzowych i 2 osoby solo.

Festiwal jest finansowanych ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu NOWEFIO.

Festiwal to również część teoretyczna. Więcej informacji wkrótce.

Widzimy się 25 września w Warszawie, do zobaczenia!

W dniu 190. rocznicy wybuchu jednego z największych polskich zrywów narodowowyzwoleńczych – powstania listopadowego – w siedzibie Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie odbyła się zorganizowana przez miejscowy oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej dyskusja popularnonaukowa pt. „Łuna nad Warszawą: jak rozpoczęło się powstanie listopadowe?”.

W spotkaniu udział wzięli historycy reprezentujący najważniejsze warszawskie uczelnie: prof. dr hab. Janusz Odziemkowski – wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor licznych książek z dziedziny historii wojskowości i konfliktów zbrojnych, oraz prof. dr hab. Michał Kopczyński – pracownik Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny magazynu historycznego „Mówią Wieki”. Dyskusję moderował dr Wojciech Stanisławski – historyk i publicysta związany z Muzeum Historii Polski.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej zaprasza w niedzielę, 29 listopada 2020 r. o godz. 17:00, na spotkanie on-line poświęcone 190. rocznicy wybuchu powstania listopadowego pt. „Łuna nad Warszawą: jak rozpoczęło się powstanie listopadowe?”. Wydarzenie z udziałem wybitnych historyków transmitowane będzie na żywo z siedziby Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Podczas dyskusji poruszone zostaną m.in. następujące kwestie: dlaczego i jak doszło do wybuchu powstania? Jaką rolę podczas nocy listopadowej odegrał ppor. Piotr Wysocki? Dlaczego zginął gen. Józef Nowicki? Kto był winny klęski strony polskiej?

W spotkaniu udział wezmą prof. dr hab. Michał Kopczyński oraz prof. dr hab. Janusz Odziemkowski.

Moderacja: dr Wojciech Stanisławski.

Bezpośredni link do transmisji live na kanale YouTube „Blogpressportal”: youtu.be/UsGXKK-x_pI.

Zachęcamy, by dołączyć do wydarzenia na Facebooku: fb.me/e/R0AKNkyt.

Akademia Skolimowska już za nami!

 

Dziewięć zjazdów, które odbyły się w ramach flagowego projektu liderskiego Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej – Akademii Skolimowskiej, było z pewnością niezapomnianym doświadczeniem zarówno dla jej aktualnych absolwentów, jak i organizatorów. Projekt, dzięki udziałowi ponad trzydziestu wykładowców, pozwolił zdobyć jego uczestnikom ogromną wiedzę z zakresu energetyki i finansów oraz działania państwowości.

 

Akademia umożliwiła również poznanie wspaniałych i wartościowych ludzi. Wierzymy, że znajomości te owocować będą nie tylko wspólnymi projektami w przyszłości, ale również długoletnimi relacjami. Mamy nadzieję, że będzie nam wszystkim dane ponownie spotkać się w Skolimowskim Domu, gdzie spędzimy kolejne długie nocne godziny na debatach, wymianach poglądów i doświadczeń oraz będziemy miło wspominać spędzony czas w ramach szkoleń.

 

Akademia Skolimowska edycja 2019/2020 zakończyła się.

Oficjalnie staliśmy się absolwentami Skolimowa, rocznik 2020.

Nie mówimy: żegnajcie, ale do zobaczenia!

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W dniach 7-8 listopada br. odbył się IX – ostatni już – zjazd Akademii Skolimowskiej w edycji 2019/2020.

 

Podczas pierwszego dnia zjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładzie prezesa Instytutu Wolności Igora Janke, po którym doktor Jerzy Majcher opowiedział o polskiej energetyce – jej stanie obecnym i możliwościach rozwoju. Sobotnią część zjazdu zakończył wykład profesora Witolda Modzelewskiego oraz uroczyste spotkanie online z organizatorami oraz absolwentami pierwszej edycji Akademii Skolimowskiej.

 

W niedzielę nastąpiło podsumowanie projektu przez obecnego koordynatora – Michała Ciesielskiego oraz wszystkich uczestników, a od tej chwili już absolwentów Akademii. Studenci dla Rzeczypospolitej pragną serdecznie podziękować wszystkim szanownym gościom za przyjęcie zaproszenia do poprowadzenia zajęć. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie cennej i merytorycznej wiedzy.

 

Zapraszamy do udziału w przyszłych projektach!

 

Akademia Skolimowska została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 W dniach 24-25 października 2020 r. odbył się VIII zjazd Akademii Skolimowskiej w edycji 2019/2020.

 

Podczas pierwszego dnia zjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładzie profesora Roberta Gwiazdowskiego na temat płynności finansowej oraz zabezpieczeń emerytalnych. Następnie prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej Kamil Giera przedstawił inicjatywę „Planu dla Młodych” w zbieraniu i analizie big data na temat potrzeb młodego pokolenia. Sobotni cykl zajęć zakończył wykład doktora Łukasza Chojniaka.

 

W niedzielę uczestnicy zjazdu brali udział w zajęciach prowadzonych przez dyrektora Jana Kostrzewę na temat bezpieczeństwa danych w cyberprzestrzeni.

 

Dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia do poprowadzenia zajęć w ramach Akademii Skolimowskiej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie cennej i merytorycznej wiedzy.

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

W dniach 10-11 października br. miał miejsce VII zjazd Akademii Skolimowskiej w edycji 2019/2020.

 

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: Paweł Szałamacha członek zarządu NBP, który przedstawił uczestnikom spotkania przebieg rządowej walki z koronawirusem, a także opowiedział o swojej działalności w ramach Narodowego Banku Polskiego oraz o polskim systemie emerytalnym; minister Piotr Mazurek, który zwrócił uwagę na politykę młodzieżową rządu oraz zaprezentował możliwości finansowania organizacji pozarządowych; doktor Jerzy Majcher, który przedstawił opłacalność oraz pozytywne skutki budowania elektrowni jądrowej w Polsce, oraz Cezary Kaźmierczak, który opowiedział, jak wyglądają relacje na linii rząd pracodawcy, a także mówił o atrakcyjności polskiego rynku względem zagranicznych inwestorów oraz czy warto założyć swoją firmę w młodym wieku.

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne