Plan rozwoju wolontariatu w Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej na lata 2023-2026

 

Koordynator wolontariatu wraz z Zarządem Głównym Stowarzyszenia stworzył plan rozwoju wolontariatu w Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej z podziałem na konkretne lata.

 

Rok 2023:

 1. Analiza i identyfikacja obszarów:

  • Przeprowadzenie dogłębnej analizy celem zidentyfikowania obszarów, w których wolontariusze mogą wnieść największą wartość.
  • Ustalenie obszarów takich jak organizacja projektów, wsparcie administracyjne, media społecznościowe i inicjowanie projektów autorskich.
 2. Opracowanie strategii:

  • Stworzenie długoterminowego planu rozwoju wolontariatu z określeniem celów, środków realizacji, zadań dla wolontariuszy i prognozy ilości potrzebnych wolontariuszy.
 3. Rekrutacja i szkolenie:

  • Rozpoczęcie rekrutacji wolontariuszy.
  • Opracowanie platformy szkoleniowej online dostosowanej do zadań organizacji.
 4. Tworzenie struktur:

  • Utworzenie zespołów do koordynacji pracy wolontariuszy w poszczególnych obszarach.
  • Podział na lokalne oddziały w miastach wojewódzkich.
 5. Integracja i wyjazd Ambasady RP w Budapeszcie:

  • Organizacja wyjazdu integracyjnego dla wolontariuszy.
  • Współpraca z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie.
 6. Pierwsze projekty i minigranty:

  • Organizacja pierwszych projektów angażujących wolontariuszy - Akademia Skolimowska, Koncert Patriotyczny, Akcja Aresztowań, Raporty
  • Realizacja autorskich projektów w systemie minigrantów.
 7. Platforma komunikacyjna:

  • Stworzenie platformy komunikacyjnej dla wolontariuszy do dzielenia się doświadczeniami i pomysłami.
 8. Ewaluacja działań:

  • Przeprowadzenie ewaluacji działań wolontariatu w 2023 roku.

Rok 2024:

 1. Rozszerzenie działań:

  • Wykorzystanie doświadczeń z roku poprzedniego do rozszerzenia działań z wolontariuszami.
  • Powierzenie większych projektów lub bardziej odpowiedzialnych zadań.
 2. Zwiększenie zaangażowania:

  • Wprowadzenie dodatkowych motywatorów dla wolontariuszy.
  • Uczestnictwo w ekskluzywnych wydarzeniach organizacyjnych, zdobywanie certyfikatów.
 3. Współpraca:

  • Nawiązanie współpracy z organizacjami i uczelniami.
  • Zachęcanie studentów i młodzieży do angażowania się w wolontariat.
 4. Rozwinięcie inicjatyw społecznych:

  • Wspieranie wolontariuszy w rozwijaniu i realizacji własnych inicjatyw społecznych.
  • Realizacja dodatkowych minigrantów.
 5. Nagrody dla aktywnych wolontariuszy:

  • Docenienie najbardziej aktywnych wolontariuszy poprzez nagrody i możliwość wyjazdu studyjnego do Brukseli.
 6. Ewaluacja działań:

  • Przeprowadzenie ewaluacji działań wolontariatu w 2024 roku.

Rok 2025:

 1. Budowanie relacji:

  • Kontynuacja pracy z dotychczasowymi wolontariuszami.
  • Skupienie się na budowaniu trwałych relacji.
 2. Utrwalenie programu:

  • Wprowadzenie programu mentorskiego dla nowych wolontariuszy.
  • Wspieranie efektywnego przekazywania wiedzy i doświadczenia.
 3. Promocja sukcesów:

  • Aktywne promowanie sukcesów osiągniętych dzięki wolontariuszom.
  • Wykorzystanie mediów społecznościowych do zwiększenia świadomości społecznej.
 4. Realizacja autorskich pomysłów:

  • Realizacja autorskich pomysłów w systemie minigrantów.
 5. Docenienie wolontariuszy:

  • Wprowadzenie corocznej ceremonii docenienia i nagradzania wolontariuszy.
 6. Wyjazd studyjny w Warszawie:

  • Organizacja wizyty studyjnej w Warszawie z partnerskimi organizacjami trzeciego sektora.
 7. Ewaluacja działań:

  • Przeprowadzenie ewaluacji działań wolontariatu w 2025 roku.

Rok 2026:

 1. Utrzymanie stałej współpracy:

  • Utrzymanie stałej współpracy z wolontariuszami zaangażowanymi w poprzednich latach.
 2. Wzmocnienie struktur terenowych:

  • Wzmocnienie roli wolontariuszy w ramach struktur terenowych organizacji.
 3. Zwiększenie partnerstw:

  • Zwiększenie liczby partnerstw z innymi organizacjami trzeciego sektora.
 4. Całościowa ewaluacja działań:

  • Przeprowadzenie całościowej ewaluacji działań wolontariuszy.
  • Skonsolidowanie wyników do doskonalenia programu wolontariatu.

 

Przewidywany ramowy zakres świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Obejmuje on różnorodne obszary, które wspierają cele i misję organizacji. Zakres ten jest elastyczny i dostosowany do umiejętności, zainteresowań oraz doświadczenia poszczególnych wolontariuszy. Kluczowym elementem jest odpowiednie przeszkolenie, wsparcie i nadzór, aby zapewnić skuteczność działań.

 

 1. Wsparcie administracyjne:

  • Pomoc w codziennych zadaniach biurowych.
  • Obsługa korespondencji.
  • Archiwizacja dokumentów.
  • Wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
 2. Promocja i marketing:

  • Pomoc w działaniach promocyjnych i marketingowych organizacji.
  • Tworzenie materiałów reklamowych.
  • Prowadzenie mediów społecznościowych.
  • Organizacja kampanii promocyjnych.
 3. Obsługa wydarzeń:

  • Pomoc przy organizacji i obsłudze wydarzeń.
  • Udział w organizacji konferencji, szkoleń, akcji charytatywnych.
  • Wspieranie cyklicznych inicjatyw Stowarzyszenia.
 4. Praca z beneficjentami:

  • Wspieranie beneficjentów poprzez prowadzenie zajęć i warsztatów.
  • Pomaganie w aktywnościach dostosowanych do potrzeb beneficjentów.
 5. Praca edukacyjna:

  • Udział w prowadzeniu szkoleń, wykładów, spotkań edukacyjnych.
  • Pomoc w organizacji działań edukacyjnych.
 6. Wsparcie językowe:

  • Wykonywanie tłumaczeń.
  • Nawiązywanie współpracy z środowiskiem międzynarodowym.
  • Organizacja wydarzeń związanych z różnymi kulturami i językami.
 7. Pomoc w pracy technicznej:

  • Wsparcie w działaniach związanych z technologią.
  • Pomoc w konserwacji sprzętu, naprawa, obsługa urządzeń.
 8. Pomoc prawna i doradcza:

  • Wsparcie w udzielaniu porad prawnych.
  • Pomaganie w redagowaniu dokumentów prawnych.
 9. Działania kulturalne i artystyczne:

  • Wspieranie działań związanych z kulturą i sztuką.
  • Organizacja koncertów, wystaw, warsztatów artystycznych.
 10. Projektowanie graficzne i tworzenie treści:

  • Tworzenie grafik, ilustracji.
  • Produkcja materiałów wideo.
  • Redakcja treści.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne