Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Szanowny Pan dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowny Panie Premierze, Wasze Magnificencje,

jako przedstawiciele ogólnopolskich organizacji studenckich i akademickich w ostatnich dniach z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy coraz silniejsze próby ograniczania wolności słowa poprzez ograniczanie wolności prowadzenia akademickiej dyskusji na uczelniach wyższych. Próby te podejmowane są przez marginalne i niereprezentatywne dla całego społeczeństwa środowiska polityczne – przedstawicieli Partii „Razem” i członków nieformalnych grup lewicowych. Obecnie obserwujemy ofensywę tych środowisk wymierzoną w spotkania z Panią Rebeccą Kiessling – amerykańską prawnik i autorką artykułów naukowych, zaangażowaną społecznie w ruch pro-life.

Nie odmawiając nikomu prawa do obywatelskiego protestu i prezentowania odmiennych poglądów, stanowczo sprzeciwiamy się sytuacji, w której pewne grupy, same bez przeszkód korzystające z przestrzeni wolności, którą jest Uniwersytet, odmawiają tego prawa innym działającym legalnie organizacjom. Środowiska te często uciekają się do umyślnego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, np. fałszywie oskarżając organizatorów o działalność przestępczą, czy też fizycznego blokowania dyskusji oraz gróźb. Jako przedstawiciele środowisk akademickich i studenckich wyrażamy sprzeciw wobec brutalizacji sfery publicznej, czego dopuszczają się osoby, dla których hasła takie jak „akademicka dyskusja” czy „naukowość” stanowią pałkę używaną do ataków na osoby niepodzielające ich ideologii.

Cenzura - UniwersytetyJako sygnatariusze listu stoimy na stanowisku, że Uniwersytet powinien być przestrzenią wolnej dyskusji dla wszystkich. W imię tej zasady tolerowaliśmy na naszych uczelniach wydarzenia organizowane przez skrajną lewicę, takie jak pokazy filmów porno, pokaz filmu „ChemSex” – o współżyciu seksualnym pod wpływem narkotyków – czy konferencje o sadomasochizmie, sadyzmie i azjatyckich perwersjach seksualnych. Projekty te, finansowane z pieniędzy uczelni, czyli de facto kieszeni podatników, urągały powszechnie przyjętym normom społecznym i kulturowym oraz atakowały wartości, które są nam bliskie. Kierując się klasycznie pojmowaną tolerancją, nie sprzeciwialiśmy się jednak tym wydarzeniom. Teraz ich uczestnicy i organizatorzy podnoszą rękę na zasadę, której sami są beneficjentami – zasadę wolności debaty akademickiej.

Wobec zaistniałej sytuacji zwracamy się do Rektorów Uczelni Wyższych, zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o nieuleganie naciskom marginalnych środowisk próbujących tłamsić wolność akademickiej dyskusji i umożliwienie przeprowadzenia spotkań z Panią Rebeccą Kiessling na Uniwersytetach. Prosimy również Pana Premiera dr. Jarosława Gowina – Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań mających na celu zapewnienie wolności dyskusji dla wszystkich studentów i pracowników Akademii.

 

 

 

 

PODPISZ PETYCJĘ 

Stowarzyszenie KoLiber

Studenci dla Rzeczypospolitej

Fundacja Polska Jutra

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Fundacja Służba Niepodległej

Fundacja Rozwoju Polski

Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis

Koło Akademickie Silesia Superior Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Koło Młodych Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu

Stowarzyszenie Patriotyczne Silesia Superior

Polska Korporacja Akademicka Aquilonia

Stowarzyszenie Endecja

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne