Był to bardzo owocny czas, który pozwolił nam się lepiej poznać i zacieśnić znajomości między członkami. Miał on również zmobilizować nas do działania na rzecz stowarzyszenia i zrezygnowania z biernej obserwacji tego, co się w nim dzieje. W dniach 5- 7 stycznia odbyły się rekolekcje, w którym wzięło udział kilkunastu Studentów z różnych miast.

Miejscem spotkania był ośrodek rekolekcyjny Sercówka w Wierzchach/k. Koluszek. Organizatorem wyjazdu byli prezes oddziału warszawskiego -  Paweł Mossakowski oraz prezes oddziału łódzkiego - Maria Olechowska. Naszym przewodnikiem duchowym w tym czasie stał się ks. Przemysław Góra, duszpasterz akademicki w DA5 w Łodzi. Tematem przewodnim naszych rekolekcyjnych rozważań okazała się bierność. 

W sobotę po Mszy świętej i obiedzie wybraliśmy się wspólnie do Świn, gdzie zwiedziliśmy żywą szopkę, znajdującą się za kościołem. Wśród zwierząt w szopce dominowały ptaki: kury, gęsi i gołębie. Oprócz tego znajdowały się tam również między innymi lama, kuc, osioł, cielę czy króliki.

Po powrocie wysłuchaliśmy konferencji przygotowanej przez księdza Górę. Wieczór przeznaczony był na dzielenie się Słowem. Wspólnie rozważaliśmy słowa Ewangelii św. Marka, która opowiadała o chrzcie Jezusa w Jordanie. Po kolacji spotkaliśmy się na pogodnym wieczorze, który był świetną okazją do integracji. W trakcie losowaliśmy swojego patrona na ten rok, spośród polskich świętych, wspólnie śpiewaliśmy kolędy, a także zorganizowaliśmy Familiadę. Pytania gry były związane z naszym Stowarzyszeniem oraz wyjazdem.

W niedzielę zebraliśmy się na ostatniej konferencji, aby posłuchać rozważań naszego rekolekcjonisty. Rekolekcje zakończyła Msza Święta.

Szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękować Dawidowi Morylowi z oddziału poznańskiego, któremu pomimo dystansu jaki musiał przemierzyć udało się wziąć udział w naszych rekolekcjach.

Jan Żabka

 

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne