Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, które odbyło się 29 maja powołano nowy Zarząd Główny.

Tegoroczne spotkanie miało miejsce dzień po Konferencja "Przeszłość kontra wizja. Polska oczami młodego pokolenia" oraz Bal "Vivat Libertatem!" , które stanowiły uroczystość jubileuszu ponad dekady działalności Stowarzyszenia.

Dziękujemy za ogromną inspirację oraz ciężką pracę włożoną przez poprzedni zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego Kamila Giery i życzymy powodzenia w realizacji działalności statutowej następcom. Sytuacja postpandemiczna z pewnością pozwoli na realizację wielu interesujących nowych projektów organizowanych w ramach oddziałów, jak i całego Stowarzyszenia.

W skład Zarządu Głównego siódmej kadencji wchodzą następujące osoby:

Adrian Bochenek - Prezes Zarządu Głównego

Alicja Król – Wiceprezes, wiceprezes oddziału poznańskiego

Krzysztof Kiśluk - Skarbnik

Łukasz Bugara - Członek zarządu

Kamil Giera - Członek zarządu

Bartłomiej Król - Członek zarządu, prezes oddziału warszawskiego

Marcin Witkowski – Członek zarządu, wiceprezes oddziału krakowskiego

Agata Mieczkowska  - Członek zarządu, prezes oddziału toruńskiego

Do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia dołączyła Julia Ciborowska

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne