Miniony rok był czasem szczególnym w Stowarzyszeniu. Odbyły się wybory, podczas których zadecydowaliście, że chcecie mnie widzieć na stanowisku prezesa. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie. Jako że jesteśmy w klimacie świątecznym, ale i różnego rodzaju podsumowań minionego roku chciałbym dokonać takiego krótkiego podsumowania naszych działań w 2016 roku.

Przede wszystkim chciałbym Ci podziękować. Skoro czytasz te słowa jest to dowód, że interesują Cię sprawy naszej organizacji. Albo po prostu chcesz się pośmiać z wywodów prezesa. Nieważne w sumie. Cieszę się, że dalej jesteś z nami. Miniony rok to przede wszystkim problemy kadrowe. Po niespełna pół roku nowej kadencji szeregi ZG opuściło dwóch wiceprezesów. Mimo to myślę, że udało nam się wyjść z tego ciężkiego czasu. Na oba stanowiska wice zostały wybrane osoby, które niewątpliwie będą godnie reprezentować Stowarzyszenie. Dziękuję już teraz Monika i Iza za zaangażowanie.

Skoro jesteśmy przy Izie, to chciałbym jej jeszcze raz podziękować za zorganizowanie Forum Wspólnie dla Przyszłości. Podczas wydarzenia udało mi się porozmawiać z każdym naszym przedstawicielem. Po tych rozmowach stwierdzam, że mamy w naszych szeregach bardzo wartościowe osoby, które naprawdę mogą zdziałać cuda. Kolejną okazją do spotkania się było nadzwyczajne walne. Dziękuję wszystkim, którzy na nie przybyli.

Podczas tego roku udało się dokonać kilka ważnych zmian w działaniu naszego stowarzyszenia. Po pierwsze powołano funkcję rzecznika prasowego. W marcowych wyborach został na nią wybrany Dawid Helsner, jednak z różnych przyczyn zrezygnował z tej funkcji. Na jego miejsce został wybrany Filip Wielanier, którego zaangażowanie niewątpliwie trzeba odnotować. Oczywiście w szeregach prezydium jest nieoceniona Marlena Bodo, jako skarbnik oraz znany z niebanalnych stylówek sekretarz Maciej Jan Gil.

Będąc przy temacie ZG nie sposób nie wspomnieć o Waszych szefach, czyli prezesach oddziałów. To jednym z nich, jako władzami Stowarzyszenia masz stale do czynienia. I tak mamy Wojtka z Krakowa, Izę z Warszawy, Piotrka z Łodzi, Grześka z Opola, Martę z Torunia, Artura z Rzeszowa, Adama z Poznania, Marka z Katowic, Kubę z Wrocławia, I dwie Marysie z Lublina i Szczecina. W minionym roku udało nam się odbudować oddział katowicki, dzięki staraniom Błażeja, za co bardzo dziękuję. Trzy ostatnie oddziały wymienione przeze mnie czekają na "wskrzeszenie z martwych".

Oprócz WDP podczas mojej kadencji odbywało się jeszcze jedno wydarzenie niewątpliwie zasługujące na uznanie. Chodzi mi oczywiście o Festiwal Patriotyczny, który miał miejsce na początku sierpnia w Rzeszowie. Impreza jak najbardziej udana, która przetarła nowe szlaki dla naszej organizacji. Nie może też zabraknąć choć krótkiej informacji o Poznaniu, który godnie nas reprezentował podczas 1050. rocznicy Chrztu Polski. O zorganizowaniu Łodzi, Warszawy i Krakowa nie muszę mówić, bo to jest jasne :)


Ten rok to także dość intensywne partycypowanie w konsultacjach odbywających się w wielu organach administracji rządowej. Przede wszystkim są to grupy eksperckie ds. społeczeństwa obywatelskiego przy KPRM oraz konsultacje w ramach reformy szkolnictwa wyższego. Uczestnictwo w tych konsultacjach to szansa dla naszego stowarzyszenia, aby poszerzyć wiedzę z danych tematów oraz mieć wkład w reformy naszego państwa.

Skoro jestem przy poszerzaniu wiedzy, to oczywiście muszę wspomnieć o projekcie zakładający właśnie ów rozwój. "Raport o stanie państwa" to projekt, który zakłada stworzenie kilku grup zadaniowych zajmujących się danym tematem (gospodarka, historia, edukacja itd). Poprzez tworzenie różnego rodzaju raportów, analiz oraz konferencji uczestnicy danych grup mają poszerzać swoją wiedzę z danej dziedziny.

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, która jest niezbędna do funkcjonowania naszej organizacji. Bez środków finansowych nasze działania są o wiele mniejsze, a to powoduje niewielką siłę oddziaływania na sferę społeczną. Dlatego chciałbym Cię zachęcić, abyś będąc na święta u rodziny dał/a znać o możliwości wsparcia nas za pośrednictwem portalu Patronite lub datków, do których polecenia są poniżej.

Miało być krótko a wyszło, jak zawsze. Niemniej bardzo Ci dziękuję za cały ten rok. Za Twój wkład w działanie dla naszej Ojczyzny. I w następnym roku proszę o więcej!
Nie mam wątpliwości, że z taką ekipą następny rok będzie mlekiem i miodem płynący.

Chciałbym również, abyś w naszej organizacji znalazł nie tylko zrozumienie w kwestiach politycznych, czy ideologicznych, ale także przyjaźnie na całe życie, które sprawią, że będziesz postrzegać stowarzyszenie jako jedną wielką rodzinę, która działa dla realizacji wizji Rzeczypospolitej naszych marzeń.

 

W dniu 17 września 2013 r.  –w 74. rocznicę agresji sowieckiej  na Polskę– w warszawskim klubie studenckim "Hybrydy" odbyła się prezentacja Prawdziwej "księgi zasług" Wojciecha Jaruzelskiego. Publikacja ta jest odpowiedzią młodych ludzi na fałszowanie najnowszej historii Polski oraz na próby gloryfikacji  postaci generała przez środowiska lewicowe.

Dzieło to jest owocem wspólnej pracy stowarzyszeń studenckich oraz młodzieżowych organizacji konserwatywnych i patriotycznych:  Młodzi dla Polski, Studenci dla Rzeczypospolitej, Sapere Aude,  KoLiber oraz Red is Bad. W księdze znaleźć można 20 specjalnie wybranych wydarzeń z życia Jaruzelskiego pokazujących jego prawdziwe postawy i zachowania względem społeczeństwa. W naukowym komitecie  wsparcia tego przedsięwzięcia znalazły się liczne autorytety z zakresu historii m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Jan Żaryn, prof. Marek Chodakiewicz czy dr Wojciech Muszyński. Sama księga, jak podkreślają jej autorzy, nie ma  jednak charakteru naukowego, lecz popularnonaukowy.

Księga dostępna jest TUTAJ.

Zdjęcie

Zarząd Główny 2020-2022

Kamil Giera - prezes Zarządu Głównego

Michał Ciesielski - wiceprezes Zarządu Głównego

Julia Ciborowska - skarbnik

Krzysztof Łoza - sekretarz 

Łukasz Bugara - członek Zarządu Głównego

 

Daria Wójcik - prezes oddziału gdańskiego 

Maksymilian Kruszewski - prezes oddziału krakowskiego

Maria Sawościan - prezes oddziału łódzkiego

Jan Kostrzewski - prezes oddziału poznańskiego

Miłosz Bochórz - prezes oddziału rzeszowskiego

Agata Mieczkowska - prezes oddziału toruńskiego

Kamil Jakubowski - prezes oddziału warszawskiego 

 

Komisja Rewizyjna:

Marta Płuciennik -  członek Komisji Rewizyjnej

Mariusz Koper - członek Komisji Rewizyjnej

Wojciech Kawalec - członek Komisji Rewizyjnej

 

Forum "Wspólnie dla Przyszłości" to trzydniowe forum o charakterze szkoleniowo - integracyjnym dla około 150 członków organizacji młodzieżowych z całej Polski zaangażowanych w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw patriotycznych. Uczestnicy forum biorą udział w blokach warsztatowych oraz w inspirujących wykładach i dyskusjach z ekspertami z Polski i zagranicy. Projekt ma charakter otwarty dla aktywnych społecznie osób z całego kraju.

Podczas Forum uczestnicy mogą wziąć udział w blokach warsztatowych poświęconych m.in. zarządzaniu projektami, budowaniu zespołu, byciu liderem, wystąpieniom publicznym oraz fundraisingowi, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Oprócz tego przewidziane są inspirujące wykłady i dyskusje z ekspertami polskimi oraz międzynarodowymi. Aby lepiej się poznać, organizatorzy przewidują również zajęcia i gry integracyjne, które ułatwią prace warsztatowe i pomogą budować przyjazną atmosferę między uczestnikami. Projekt ma zainicjować cykl corocznych spotkań, nastawionych na szkolenia, warsztaty, integrację środowiska organizacji młodzieżowych oraz networking.

Spotykamy się od 2014 r. w połowie września w różnych ośrodkach akademickich. Dotychczas były to Wrocław, Opole i Warszawa.

Organizatorami projektu są stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Fundacja Sapere Aude, Młodzi dla Polski, Stowarzyszenie Koliber oraz inne organizacje wspierające.

 

 

 

Odwiedź stronę WSPÓLNIE DLA PRZYSZŁOŚCI, by dowiedzieć się więcej.  

 

Misja

Uważamy, że obecny poziom współpracy między organizacjami młodzieżowymi nie jest wystarczający i możemy go poprawić. Chcemy, aby Forum stało się,poprzez budowanie sieci organizacji oraz integrację ich członków, przestrzenią współpracy pomiędzy organizacjami młodzieżowymi. Jest to realny cel, zwłaszcza biorąc pod uwagę podobieństwo celów oraz sposobów działania naszych organizacji, a także aktywność w różnych regionach Polski. Chcemy rozwijać wiedzę, kompetencje i umiejętności uczestników podczas szkoleń, warsztatów i wykładów.

 

 

 

 

Skupiamy się głównie na kompetencjach miękkich, aby zwiększyć skuteczność działania młodych ludzi zaangażowanych w trzecim sektorze oraz udostępnić uczestnikom „narzędzia” do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych.
Dzięki temu chcemy wykorzystać potencjał organizacji młodzieżowych, pozwalający w przyszłości realizować wspólne projekty, które przekraczają możliwości pojedynczej organizacji. Jesteśmy przekonani, że pierwsze pomysły na wspólną działalność pojawią się już na naszym wrześniowym Forum.

 

Nie wolno nam zapomnieć! Choć nie mamy osobistych wspomnień związanych z grudniem 1981r., uważamy, że wciąż mówi się o nim za mało. Od początku funkcjonowania Stowarzyszenia staramy się przypominać o rocznicy wybuchu stanu wojennego podejmując wiele inicjatyw propagujących historię tego okresu.

 

Spot przygotowany przez oddział warszawski z okazji 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

 

Pamięć o stanie wojennym staramy się podtrzymać za pomocą różnorodnych akcji. Spotkania z historykami i projekcje filmów dokumentalnych to tylko niektóre z nich. Oryginalnymi formami w jakimi chcemy przekazywać wiedzę na ten temat są inscenizacje aresztowań przez ZOMO na krakowskich ulicach oraz cykl konkursów dla młodzieży szkół średnich. W 2016 r. z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zrealizowaliśmy etiudę filmową, która w symboliczny sposób ukazuje emocje i dylematy towarzyszące tym, którzy odważyli się zaprotestować przeciwko bezprawnej decyzji ówczesnych komunistycznych władz.

 

Coroczny happening "Aresztowania - ZOMO na ulicach Krakowa"

To cykl debat akademickich w każdym z miast będących miejscem lokalizacji naszych oddziałów. Tegoroczny cykl będzie obfitował w wysyp dyskusji z różnych sektorów i branż stanowiący debatę publiczną zmierzającą do wyznaczenia kierunków dalszego rozwoju państwa polskiego.

Projekt jest tworzony przez stowarzyszenie od początku jego działalności. W jego ramach podejmowaliśmy zarówno tematy historyczne jak i aktualne, dotyczące bieżących problemów w kontekście sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju.

 

Wybrane wydarzenia od 2010 r.:

Prelekcje historyków, zdjęcia, biogramy poświęcone historii i znaczeniu symboli narodowych, informacje o tym, jak funkcjonują Narodowe Siły Rezerwowe – to tylko część atrakcji podczas akcji „Namioty Patrioty”. 

Organizatorami akcji „Namioty Patrioty” są oddziały rzeszowski i łódzki naszego stowarzyszenia. Akcja jest częścią uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Program „Namiotów Patriotów” został ułożony z myślą o dzieciach i dorosłych.

2 maja 2016 r. w Rzeszowie można było wysłuchać prelekcji specjalistów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zasięgnąć informacji o funkcjonowaniu Narodowych Sił Rezerwowych. W programie „Namiotów Patriotów” są również pokazy grup rekonstrukcyjnych, zdjęcia, konkursy patriotyczne dla dzieci i dorosłych oraz  gry i zabawy edukacyjne. Łódzką odsłonę imprezy uświetnił koncert zespołu "Wołyńskie Słowiki".

Ogólnopolska akcja stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej ma na celu upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych – działaczy ruchu antykomunistycznego w czasach okupacji naszego kraju, polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani. 

1 marca został ustanowiony Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego umęczonego kraju w trakcie II wojny światowej, jak również lata po niej – walcząc o wolność. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przez komunistów nazywani bandytami i zdrajcami – w naszych sercach będą żyć wiecznie, ale nie jako “wyklęci” lecz “niezłomni”.

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej dołącza się do obchodów uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych z własną akcją zatytułowaną “Namioty Wyklętych”. Celem wydarzenia jest przybliżenie postaci bohaterów, którzy prowadzili działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego. Historia Żołnierzy była ukrywana i pomijana w czasie komunizmu- czas przywrócić pamięć o naszych prawdziwych bohaterach.

Na wydarzenie składają się m.in spotkania z kombatantami, naukowcami specjalizującymi się w tematyce oraz rekonstruktorami. Nie brakuje również projekcji filmów historycznych, kiermaszów książkowych oraz wystaw poświęconych Niezłomnym.

 

Podsumowanie akcji Namioty Wyklętych 2017

Każdy ma jakąś pasję – naszą jest Polska!

Dołącz do nas!

 

 

Wartości

Ludzie reprezentujący konserwatywne poglądy często nie akceptują obecnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Drażni ich płytkość medialnych artykułów, niekompletność analizy sytuacji, brak kompetencji polityków i urzędników oraz ignorancja ich rówieśników i starszych. Nie mogą pogodzić się z atakami na wartości szczególnie im bliskie, a przejawiające się w wyszydzaniu patriotyzmu i religii katolickiej.

Nasze Stowarzyszenie powstało, by umożliwić stworzenie konserwatywnego środowiska studenckiego w polskich ośrodkach akademickich, zrzeszać ludzi myślących w podobny sposób oraz odczuwających „głód wiedzy”, który każe im samodzielnie szukać i weryfikować informacje oraz konfrontować swoje poglądy w debatach.

Integracja

Student, zwłaszcza pierwszego roku, musi funkcjonować w anonimowej masie. Zawierane podczas studiów znajomości są najczęściej krótkotrwałe i ograniczają się do kontaktów na zajęciach. Integracja na większą skalę w dużej grupie jest w zasadzie niemożliwa. Nie obowiązują stałe grupy ćwiczeniowe, więc na zajęciach spotykają się osoby, które akurat właśnie na nie się „zarejestrowały”. Kończąc kolejne etapy studiów, zmieniając kierunki studenci tracą kontakt ze znajomymi.

Czy ma to oznaczać, że podczas studiów nie można spotkać osób, które mogą stać się przyjaciółmi na całe życie oraz które będzie się dobrze znało oraz szanowało za poglądy i spojrzenie na świat?

Aktywność w takich grupach jak nasze Stowarzyszenie to jedna z nielicznych szans na prawdziwą integrację na studiach. W naszym przypadku dodatkowym atutem jest wymiar ogólnopolski – ze znajomymi z innych oddziałów utrzymujemy stały kontakt internetowo-telefoniczny, a lepiej poznajemy się podczas wspólnych wyjazdów. Dodatkowym czynnikiem spajającym są wspólne wartości, które wzmacniają wzajemny szacunek. Wielu z naszych członków po dołączeniu do organizacji odkrywało, że z ludźmi ze Stowarzyszenia łączy ich więcej niż z dotychczasową grupą znajomych.

Kompetencje

Nasi członkowie mogą zaangażować się w pracę oddziałów i ogólnopolskich komisji, nabywać kompetencje w zakresie planowania i organizowania wydarzeń i konferencji, pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi oraz współpracy z mediami i wykorzystywania właściwie rozumianego PR. Mają szansę budować i poszerzać bazę kontaktów koniecznych na ścieżce zawodowej.

Najcenniejsze doświadczenie zdobywamy podczas pracy z ludźmi. Nasza organizacja jest strukturą z jednej strony hierarchiczną – w jej ramach osoby bardziej aktywne, lepsze merytorycznie mają szansę doskonalić swoje zdolności przywódcze, a z drugiej egalitarną – każdy, jeśli chce, może mieć wpływ na kształt i rozwój Stowarzyszenia.

Oprac. Paweł Kurtyka

Sprawdź nasze dokonania!

 

W Twoim mieście nie ma jeszcze naszego oddziału? Napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i zostań jego założycielem!

 

Następnie należy umówić się na rozmowę osobiście za pomocą kontaktu mailowego:

 

  • Oddział GdańskTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daria Wójcik (prezes oddziału)

  • Oddział KrakówTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adrian Bochenek (prezes oddziału)

  • Oddział ŁódźTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Sawościan (prezes oddziału)

  • Oddział PoznańTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jan Kostrzewski (prezes oddziału) 

  • Oddział RzeszówTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Miłosz Bochórz (prezes oddziału) 

  • Oddział ToruńTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Mieczkowska (prezes oddziału)

  • Oddział WarszawaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kamil Jakubowski (prezes oddziału)

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne