Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej to organizacja zrzeszająca studentów i absolwentów polskich wyższych uczelni o poglądach konserwatywnych. Stowarzyszenie powstało w maju 2010 roku. Posiada oddziały w dziesięciu miastach akademickich Polski: Krakowie, Łodzi, Toruniu, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach.

Cele Stowarzyszenia

Organizacja chce być dobrze słyszalnym w publicznej debacie głosem konserwatywnej części społeczności studenckiej. Celem jej działania jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej oraz uwzględniającej odmienne punkty widzenia dyskusji na temat bieżącej sytuacji państwa.

Stowarzyszenie skupia studentów ze wszystkich szkół wyższych w danym ośrodku akademickim - nie jest nakierowane na działanie w obrębie konkretnej uczelni. Członkowie Stowarzyszenia posiadają różne zainteresowania, poglądy i doświadczenie życiowe. Przypominają, że jednym z najważniejszych obywatelskich obowiązków jest troska o rozwój Ojczyzny. Deklarują chęć nawiązania do najlepszych tradycji narodowej historii i starają się inicjować podnoszenie świadomości przede wszystkim młodych ludzi. By to osiągnąć Stowarzyszenie promuje zainteresowanie polityką, historią, tematyką społeczno-gospodarczą i ekonomiczną, wartościami patriotycznymi i republikańskimi, tradycjami narodowymi, polską literaturą i kulturą oraz działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Historia i dokonania

Powstanie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej było odpowiedzią na niski poziom zainteresowania wśród młodych ludzi sprawami własnego kraju oraz ich wiedzy polityczno-historycznej. Założycielem Stowarzyszenia jest Paweł Kurtyka – syn śp. Janusza Kurtyki, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Przez sześć lata swojej działalności Stowarzyszenie zrealizowało około 80 projektów uszeregowanych w cykle tematyczne. Do największych przedsięwzięć należy organizacja ogólnopolskich obchodów 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego pod nazwą „Raport z oblężonego państwa” i święta Żołnierzy Wyklętych pod hasłem „Namioty Wyklętych”.

Podejmowane działania na rzecz poszerzania wiedzy z zakresu historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej oraz popularyzacji zagadnień związanych z bieżącymi sprawami polskiego życia publicznego zostały docenione m.in. przez umożliwienie Stowarzyszeniu zabrania czynnego głosu przy konsultacjach projektów ustaw –  nowelizacji ustawy o zgromadzeniach oraz projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.

Uznając znaczenie historii w budowaniu tożsamości narodowej członkowie organizacji dołączyli w marcu 2012 roku do głośnego strajku głodowego, który stanowił formę protestu przeciw decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej o ograniczeniu nauczania historii w szkołach.

Działanie

Organizowane przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej wydarzenia uporządkowane są w cykle tematyczne:

Raport o stanie państwa – zadaniem cyklu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na palące problemy polskiego życia publicznego oraz dostarczenie im wiedzy o sytuacji państwa w najważniejszych jego sektorach. Realizacja cyklu jest jednym z podstawowych celów działalności organizacji i stoi u podstaw jej założenia. Do rozmów o niepokojących młodych obywateli kwestiach zapraszani są eksperci, naukowcy i politycy. Z cyklu „Raport o…” dotychczas odbyły się następujące debaty: „Katastrofa smoleńska – przyczyny, przebieg, reperkusje”, „Raport o stanie armii” w Krakowie, „Raport o stanie armii 2” w Warszawie, „Energetyka polska – wyzwania i zagrożenia”, „We don't need no education…? – czyli raport o stanie polskiej edukacji”, „Obywatelu! Kim jesteś? Raport o społeczeństwie obywatelskim”, „Działam i wychowuję. Organizacje młodzieżowe wczoraj i dziś”.

Dotknij historii – cykl, poza promocją wiedzy o wydarzeniach historycznych określa stosunek organizacji do najnowszej historii Polski. Jego zadaniem jest popularyzacja pamięci o dwóch niezwykle ważnych zjawiskach w polskiej historii XX wieku: oporze społeczeństwa przeciw narzuconemu siłą stalinowskiemu reżimowi po II wojnie światowej oraz represjach, jakie aparat komunistyczny sprowadził na naród polski po 13 grudnia 1981 roku, potwierdzając status PRL jako państwa pozostającego pod sowiecką kuratelą. Zaakcentowanie jednego z największych politycznych tryumfów Rzeczypospolitej – wyprawy hetmana Żółkiewskiego na Moskwę, za pomocą zorganizowania happeningu „Diariusz z kampanii moskiewskiej”, stanowi zaś odwołanie do tradycji republikanizmu z I RP. Formami przekazu wiedzy stają się nie tylko dyskusje panelowe z udziałem ekspertów czy „świadków historii”, ale przede wszystkim bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, pozwalające zainteresować szersze grono odbiorców, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, pokazy zdjęć czy filmów dokumentalnych. Do tej pory w ramach cyklu „Dotknij historii” członkowie Stowarzyszenia przygotowali happening historyczny „Diariusz z kampanii moskiewskiej – rekonstrukcja hołdu ruskiego”, a także obchody 29., 30. i 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca w 2012 i 2013 roku (w tym zakrojone na skalę ogólnopolską inicjatywy „Raport z oblężonego Państwa” oraz „Waszej Pamięci, Żołnierze Wyklęci”).

Rozdroża etyki – w ramach projektu organizowane są debaty o charakterze informacyjnym, które podnoszą kwestie wzbudzające największe kontrowersje wśród społeczeństwa. Ich celem jest omówienie problemów będących przedmiotem często upraszczanych bądź zaciemnianych w dyskursie publicznym etycznych sporów. Dotychczas poruszone zostały tematy związane z in vitro i naprotechnologią („In Vitro, naprotechnologia i inne metody”) problemami aborcji i syndromu postaborcyjnego („Aborcja – problem indywidualny czy globalny?”) oraz zagadnieniu ludzkiego istnienia („<<Żyjesz>>? Medycyna, etyka, prawo o zagadnieniu ludzkiego istnienia”).

O III RP z… - cykl rozmów o Polsce - formuła projektu zakłada organizację spotkań, których celem jest zainteresowanie młodych ludzi przemianami dokonanymi w państwie polskim po obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku. Wśród prelegentów starających się odsłonić przed słuchaczami kulisy powoływania komisji śledczych, polityki wschodniej względem III RP, polskiej dyplomacji czy transformacji gospodarczej znaleźli się m.in. Jan Rokita, profesorowie Andrzej Nowak i Krzysztof Szczerski, oraz Witold Gadowski.

Postaci, które nas inspirują – w ramach cyklu inicjowane są rozmowy poświęcone pamięci osób mogących stanowić wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Szczególne miejsce wśród nich zajmują postaci, które swoją postawą dały świadectwo oporu wobec komunistycznego reżimu (np. panel dyskusyjny „<<Nie chcemy Polski, która nic nie kosztuje>>. Ksiądz Jerzy Popiełuszko znany i nieznany”, konferencja „Józef Mackiewicz- kontrrewolucjonista, opozycjonista, pisarz” oraz konferencja „Kapłani Niepodległości – księża represjonowani w PRL-u”).

Część wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej łączy zagadnienia polityczne z kulturalnymi, np. dyskusja na temat świadomości czytelniczej w Polsce „Zapomniani (?) pisarze” czy konferencja „Młodość i gniew” dotycząca działalności antykomunistycznych organizacji młodzieżowych i studenckich w latach 1945-2010 na terenie Małopolski.

Niniejszy tekst "Opis" udostępniony na licencji CC-BY-SA 3.0

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne