Aktualności

 W dniach 18-19 stycznia odbył się IVI zjazd Akademii skolimowskiej.Z cyklu wykładów, sobotę ropoczęliśmy od spotkania z profesorem Gaborem Lagzim, pracujący w Ambasadzie Węgier w Polsce. Następnie odbyły się zajęcia z dr Pawłem Ebrhardtem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Sobotni cykl spotkań zwieńczyło spotkanie z byłym ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Spotkanie to było połączone z wieczornym kolędowaniem całego środowiska Akademii Skolimowskiej. Ostatni wykład, który odbył się w niedzielę poświęcony był polityce energetycznej, a poprowadził przedstawiciel młodego pokolenia, redaktor Jakub Wiech.

 

Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

W dniach 13-15 grudnia odbył się III trzeci zjazd Akademii Skolimowskiej 2019/2020.
Podczas sobotniego dnia zjazdu uczestnicy wzięli udział w wykładzie Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, Pana Ministra Pawła Muchy oraz w wielogodzinnych zajęciach w zakresie finansów prowadzonych przez wiceministra finansów, Pana Leszka Skibę.
Następnego dnia uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez prof. Mariusza Goleckiego, sprawującego obecnie m.in. funkcję Rzecznika Finansów.
Dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia do poprowadzenia zajęć w ramach Akademii Skolimowskiej oraz jesteśmy bardzo wdzięczni za przekazanie cennej i merytorycznej wiedzy.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W dniach 22-24 listopada odbył się II zjazd Akademii Skolimowskiej w edycji 2019/2020.
Podczas zjazdu mieliśmy przyjemność wziąć udział w warsztatach i konwersatoriach takich gości jak Pan dr Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu grupy PKP; Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr. Marcin Romanowski; Dyrektora Biura Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Kancelarii prezydenta RP, Pan Jan Badowskiego oraz niezależnego eksperta w dziedzinie energetyki z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej, dr. inż. Jerzego Majchra.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W dniach 25-27 października 2019r. odbył się pierwszy zjazd "Akademii Skolimowskiej 2019/2020", która swoją tradycją nawiązuje do Akademii Skolimowskiej realizowanej w latach 2011-2016 przez Fundację Jacka Maziarskiego. Podczas pierwszego zjazdu uczestnicy mieli możliwość brać udział w wykładach i warsztatach pogłębiających wiedzę w zakresie energetyki, finansów i wielu innych dziedzin.
Gośćmi naszego zjazdu byli wiceminister spraw zagranicznych, Pan Marcin Przydacz; wiceminister finansów, Pan Leszek Skiba; prof. Andrzej Zybertowicz, dr Józef Orzeł oraz niezależny ekspert ds energetyki, dr inż. Jerzy Majcher.

 

Cieszymy się, że możemy przyczynić się do powrotu działalności tak znakomitej inicjatywy, jaką jest Akademia Skolimowska!🙂

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

 

 

Zapraszamy studentów oraz absolwentów uczelni wyższych do (28 r.ż.) do wzięcia udziału w rekrutacji do Akademii Skolimowskiej!

Akademia Skolimowska 2019/2020 to projekt edukacyjny skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych wyróżniających się zaangażowaniem w działalność obywatelską. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy uczestników w strategicznych sektorach funkcjonowania państwa – energetyki i finansów, jak również wiedzy ogólnej z innych obszarów.

Szkolenia odbywać się będą w formie wykładów i warsztatów prowadzonych przez czołowych ekspertów i specjalistów ze swoich dziedzin. Uczestnicy projektu będą zdobywać wiedzę i umiejętności podczas comiesięcznych dwudniowych szkoleń, zaś udział w nich poświadczony zostanie otrzymaniem dyplomu.

Akademia Skolimowska 2019/2020 nawiązuje do organizowanej w latach 2011-2016 przez Fundację Jacka Maziarskiego Akademii Skolimowskiej będącej cyklem spotkań formacyjnych dla młodych ludzi, dla których patriotyzm, wiara, Polska są – wbrew coraz silniej napierającej ówczesnej rzeczywistości – wartościami najważniejszymi.

Rejestracji można dokonać przy pomocy formularza umieszczonego na stronie: http://akademiaskolimowska20192020.pl/

Zgłoszenia można wysyłać do 27 września 2019r.


Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

W niedzielę, 4 sierpnia 2019 r. – w dniu 75. rocznicy śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w Centrum Edukacji Historycznej w gmachu PAST-y w Warszawie odbyło się spotkanie zatytułowane „Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz czy poeta?”. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej i Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego.

Nad życiem i wyborami poety – podharcmistrza Szarych Szeregów, podchorążego Armii Krajowej, zastrzelonego przez niemieckiego strzelca wyborowego czwartego dnia Powstania Warszawskiego – dyskutowali: Wiesław Budzyński – najwybitniejszy biograf Baczyńskiego, Daniela Ogińska ps. „Pszczoła” – harcerka „Szarych Szeregów” i żołnierz AK, dr Maria Wiśniewska ps. „Malina” – harcerka „Szarych Szeregów” i żołnierz 3. kompanii batalionu „Parasol” AK oraz por. Jerzy Oględzki ps. „Jur” – harcerz „Szarych Szeregów” i żołnierz batalionu „Gozdawa” AK. W spotkaniu z przyczyn zdrowotnych udziału nie wziął Witold Sławski ps. „Sławek” – ostatni żyjący kompan K.K. Baczyńskiego. Interpretację wybranych wierszy poety zaprezentował aktor warszawskiego Teatru Rampa – Maciej Gąsiorek.

29 lipca br. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. studenckich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Zarządu głównego - Dawid Moryl oraz Prezes oddziału krakowskiego - Kamil Giera.

Obrady dotyczyły sposobów wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością. Kluczowymi tematami poruszanymi w dyskusji były kwestie związane z pomocą w doborze kierunku studiów oraz dostosowaniem nauki języków obcych dla osób niepełnosprawnych. Ważny obszar obrad stanowił również temat metod wsparcia dla studentów z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu. Udział w posiedzeniu wziął również pełnomocnik PSRP ds. studentów z niepełnosprawnością, za którego głos ekspercki serdecznie dziękujemy. Tematyka ze względu na swoją objętość nie została w pełni wyczerpana, dlatego będzie kontynuowana na kolejnych posiedzeniach Zespołu ds. studenckich przy MNiSW.

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zapraszają w niedzielę, 4 sierpnia 2019 r., o godz. 13.30 na spotkanie poświęcone życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz czy poeta?”. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie (IV piętro).

W bieżącym roku mija 75. rocznica śmierci młodego, obiecująco zapowiadającego się poety Polski Walczącej, który zginął czwartego dnia powstania warszawskiego w pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej. W tym szczególnym dniu – 4 sierpnia – pragniemy przypomnieć sylwetkę i dorobek literacki Baczyńskiego – jednego z największych, jak mówili o nim już jemu współcześni (m.in. Jerzy Zagórski), rodzimych poetów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Wiesław Budzyński – najwybitniejszy biograf K.K. Baczyńskiego, autor licznych książek mu poświęconych, m.in. wielokrotnie wznawianej „Miłości i śmierci Krzysztofa Kamila”; od wielu lat zaangażowany w utrwalanie dorobku literackiego i upamiętnianie miejsc związanych z życiem poety;

Witold Sławski ps. „Sławek” – żołnierz Kedywu KG AK (kompania „Pegaz”); od lata 1944 r. w 3. kompanii batalionu „Parasol”; wraz z Baczyńskim był w grupie powstańców, których wybuch powstania zastał w rejonie pl. Teatralnego – walczył w ratuszu i pałacu Blanka;

Maria Wiśniewska ps. „Malina” – harcerka „Szarych Szeregów”, przed wybuchem powstania łączniczka zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii w batalionie „Parasol” – Baczyński ww. stanowisko objął w lipcu 1944 r.;

Daniela Ogińska ps. „Pszczoła” – harcerka „Szarych Szeregów”, w konspiracji od 1942 r., uczestniczka powstania warszawskiego; po wojnie związana ze środowiskiem „Zośkowców”;

Jerzy Oględzki ps. „Jur” – harcerz „Szarych Szeregów”, w powstaniu w batalionie „Gozdawa”; walczył na Starym Mieście w rejonie ul. Senatorskiej (zgrupowanie „Kuba”-„Sosna”).

W części poświęconej twórczości K.K. Baczyńskiego z interpretacją wierszy poety wystąpi Maciej Gąsiorek, aktor warszawskiego Teatru Rampa.

Podczas spotkania wspólnie z naszymi gośćmi poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: kim tak naprawdę był Baczyński – (bardziej) żołnierzem czy (bardziej) poetą? Za kogo uważał siebie, a za kogo uważali go inni? Czy rzeczywiście zamienił pióro na karabin, jak mawiali niektórzy? Jak jest postrzegany współcześnie? Jak powinniśmy odczytywać jego spuściznę?

O godz. 21.00 zapraszamy ponadto do wspólnej modlitwy i zapalenia znicza w miejscu pierwotnego pochówku Baczyńskiego – na tyłach byłego Ratusza przy ul. Senatorskiej 16 (przy upamiętniającym je kamieniu).

Patronat honorowy nad projektem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Powstańców Warszawskich, Związek Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Patronami medialnymi zostali: TVP Historia, „Warszawska Gazeta”, Historykon.pl, blogpress.pl oraz Historia.org.pl. Partnerem wydarzenia jest Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Wstęp wolny.

 

W miniony weekend, 8-10 lutego, odbyły się kolejne rekolekcje naszego stowarzyszenia, w dobrze znanym już ośrodku "Sercówka" we wsi Wierzchy.

W miniony weekend, 8-10 lutego, odbyły się kolejne rekolekcje naszego stowarzyszenia, w dobrze znanym już ośrodku "Sercówka" we wsi Wierzchy.

Naszym przewodnikiem duchowym w tym czasie był franciszkanin - Ojciec Hubert Burba - duszpasterz z Łodzi.Tematem przewodnim tych rekolekcji był Kościół. Każdego dnia towarzyszyło nam Słowo Boże w postaci Liturgii Godzin, podczas Mszy świętej czy medytacji. Ojciec rekolekcjonista wygłosił nam konferencje dotyczące modlitwy oraz życia duchowego.  W sobotę udaliśmy się także do Ogniska Miłości w Olszy, aby wysłuchać historii mistyczki Marty Robin - założycielki tychże ognisk. Zgodnie z charyzmatem franciszkańskim, codziennie towarzyszyła nam Maryja oraz braterska radość.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne