Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_menu/helper.php on line 97

Aktualności

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zapraszają w niedzielę, 4 sierpnia 2019 r., o godz. 13.30 na spotkanie poświęcone życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Krzysztof Kamil Baczyński – żołnierz czy poeta?”. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Edukacji Historycznej w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie (IV piętro).

W bieżącym roku mija 75. rocznica śmierci młodego, obiecująco zapowiadającego się poety Polski Walczącej, który zginął czwartego dnia powstania warszawskiego w pałacu Blanka przy ul. Senatorskiej. W tym szczególnym dniu – 4 sierpnia – pragniemy przypomnieć sylwetkę i dorobek literacki Baczyńskiego – jednego z największych, jak mówili o nim już jemu współcześni (m.in. Jerzy Zagórski), rodzimych poetów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

Wiesław Budzyński – najwybitniejszy biograf K.K. Baczyńskiego, autor licznych książek mu poświęconych, m.in. wielokrotnie wznawianej „Miłości i śmierci Krzysztofa Kamila”; od wielu lat zaangażowany w utrwalanie dorobku literackiego i upamiętnianie miejsc związanych z życiem poety;

Witold Sławski ps. „Sławek” – żołnierz Kedywu KG AK (kompania „Pegaz”); od lata 1944 r. w 3. kompanii batalionu „Parasol”; wraz z Baczyńskim był w grupie powstańców, których wybuch powstania zastał w rejonie pl. Teatralnego – walczył w ratuszu i pałacu Blanka;

Maria Wiśniewska ps. „Malina” – harcerka „Szarych Szeregów”, przed wybuchem powstania łączniczka zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii w batalionie „Parasol” – Baczyński ww. stanowisko objął w lipcu 1944 r.;

Daniela Ogińska ps. „Pszczoła” – harcerka „Szarych Szeregów”, w konspiracji od 1942 r., uczestniczka powstania warszawskiego; po wojnie związana ze środowiskiem „Zośkowców”;

Jerzy Oględzki ps. „Jur” – harcerz „Szarych Szeregów”, w powstaniu w batalionie „Gozdawa”; walczył na Starym Mieście w rejonie ul. Senatorskiej (zgrupowanie „Kuba”-„Sosna”).

W części poświęconej twórczości K.K. Baczyńskiego z interpretacją wierszy poety wystąpi Maciej Gąsiorek, aktor warszawskiego Teatru Rampa.

Podczas spotkania wspólnie z naszymi gośćmi poszukamy odpowiedzi na następujące pytania: kim tak naprawdę był Baczyński – (bardziej) żołnierzem czy (bardziej) poetą? Za kogo uważał siebie, a za kogo uważali go inni? Czy rzeczywiście zamienił pióro na karabin, jak mawiali niektórzy? Jak jest postrzegany współcześnie? Jak powinniśmy odczytywać jego spuściznę?

O godz. 21.00 zapraszamy ponadto do wspólnej modlitwy i zapalenia znicza w miejscu pierwotnego pochówku Baczyńskiego – na tyłach byłego Ratusza przy ul. Senatorskiej 16 (przy upamiętniającym je kamieniu).

Patronat honorowy nad projektem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Powstańców Warszawskich, Związek Literatów Polskich oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Patronami medialnymi zostali: TVP Historia, „Warszawska Gazeta”, Historykon.pl, blogpress.pl oraz Historia.org.pl. Partnerem wydarzenia jest Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Wstęp wolny.

 

W miniony weekend, 8-10 lutego, odbyły się kolejne rekolekcje naszego stowarzyszenia, w dobrze znanym już ośrodku "Sercówka" we wsi Wierzchy.

W miniony weekend, 8-10 lutego, odbyły się kolejne rekolekcje naszego stowarzyszenia, w dobrze znanym już ośrodku "Sercówka" we wsi Wierzchy.

Naszym przewodnikiem duchowym w tym czasie był franciszkanin - Ojciec Hubert Burba - duszpasterz z Łodzi.Tematem przewodnim tych rekolekcji był Kościół. Każdego dnia towarzyszyło nam Słowo Boże w postaci Liturgii Godzin, podczas Mszy świętej czy medytacji. Ojciec rekolekcjonista wygłosił nam konferencje dotyczące modlitwy oraz życia duchowego.  W sobotę udaliśmy się także do Ogniska Miłości w Olszy, aby wysłuchać historii mistyczki Marty Robin - założycielki tychże ognisk. Zgodnie z charyzmatem franciszkańskim, codziennie towarzyszyła nam Maryja oraz braterska radość.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Jako Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej  z wielkim żalem przyjęliśmy informacje o zatrzymaniu i wydaleniu bez jakichkolwiek zarzutów z terenu Federacji Rosyjskiej byłego członka naszego Stowarzyszenia, Michała Sadłowskiego. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu studentów oraz młodych naukowców jako przedmiotu w rozgrywkach międzynarodowych.

Decyzja władz rosyjskich o wydaleniu młodego doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, badacza ustroju Imperium Rosyjskiego, uczestnika wielu konferencji naukowych poświęconych państwom byłego obszaru poradzieckiego, którego praca badawcza przyczynia się do szerszenia wiedzy o Rosji, jest dla nas niezrozumiała. Uznajemy tę decyzję jako krok  wstecz w kierunku budowania konstruktywnego dialogu pomiędzy naukowcami obu krajów.

Sprzeciwiamy się wszelkim próbom politycznej ingerencji na płaszczyźnie naukowo-badawczej. Młodzież oraz środowisko akademickie powinny mieć zagwarantowaną możliwość nieskrępowanej  dyskusji oraz swobody kontaktów. 

Dawid Moryl - prezes Zarządu Głównego 

Paweł Witowski - wiceprezes Zarządu Głównego

Marta Płuciennik - skarbnik

Mariusz Koper - sekretarz

W dniach 26-27 maja członkowie Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej mieli okazję wziąć udział w Wiosennym Rajdzie Śladami st. sierż. „Roja”, organizowanym przez zaprzyjaźnioną ze Stowarzyszeniem Fundację im. Janusza Kurtyki. Rajd wiódł przez tereny północnego Mazowsza, które w latach 1945-1951 stanowiły obszar działań oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza, ostatniego z Żołnierzy Wyklętych aktywnych w tym rejonie.

Uczestnicy rajdu przemierzyli kilkanaście miejscowości, w tym Maków Mazowiecki, gdzie „Rój” spędził okres okupacji, Pomiechówek, gdzie na miejscowej stacji kolejowej dokonał w 1950 r. głośnej akcji zatrzymania pociągu, czy Szyszki, gdzie wraz ze swoim podkomendnym Bronisławem Gniazdowskim ps. „Mazur” zginął rok później podczas obławy KBW, UB i MO.

Przewodnikiem rajdu śladami st. sierż. „Roja” był dr Piotr Oleńczak, pracownik Biura Wojewody Mazowieckiego i znawca lokalnej historii, który w niezwykle interesujący sposób przekazał nam wiedzę dotyczącą działalności oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza. Uczestnicy rajdu mieli okazję nie tylko zobaczyć miejsca związane z historią partyzantów, ale także spotkać się z żywymi świadkami tej historii, m.in. z panem Stefanem Świąteckim, który wzruszył obecnych dwoma wierszami swojego autorstwa dedykowanymi „Rojowi”. Z kolei w Makowie Mazowieckim swoimi wspomnieniami podzieliła się z nami pani Urszula Kownacka-Płauszewska, córka siostry „Roja”. W niedzielę mieliśmy okazję gościć w koszarach V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie przygotowano dla nas pokaz broni i uzbrojenia oraz poczęstowano wojskową grochówką.

 

Rajd był także okazją do integracji członków Stowarzyszenia, którzy w sobotę wieczorem wspólnie spędzili czas przy ognisku i kiełbaskach. Już teraz w imieniu Fundacji im. „Janusza Kurtyki” serdecznie zapraszamy na kolejne rajdy, które czekają nas jeszcze w tym roku. Najbliższy już w lipcu – tym razem śladami kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

 

Cracow 3Seas Conservative Forum jest to I edycja cyklicznego wydarzenia będącego forum dyskusji oraz sieciowania organizacji pozarządowych regionu Europy Środkowo – Wschodniej.Już wcześniej podejmowaliśmy z sukcesem podobne inicjatywy współorganizując między innymi Forum Wspólnie dla Przyszłości. Konferencja odbędzie się 17 marca (sobota) w Krakowie.

Jesteśmy młodzi, zatroskani o przyszłość i chcemy współpracować – nie tylko między sobą w Polsce, ale również budować pole do współpracy w naszym regionie Europy. Co ważne, liczymy, że projekt ten stanie się szansą dla wielu młodych ludzi z Polski i państw regionu do pozyskania wiedzy, rozwijania swoich kompetencji, uczestnictwa w dyskusji, która dotyczy naszej przyszłości oraz pozyskania nowych kontaktów. Chcemy wpłynąć przede wszystkim na rozwój Polski, ale również całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zgodzie z wartościami, które wyznajemy.

Podczas tegorocznej edycji będziemy poruszać tematykę polityki energetycznej, bezpieczeństwa strategicznego oraz współpracy ekonomicznej państw regionu Europy środkowo-wschodniej.

Organizatorami wydarzenia są stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej, Fundacja im.Janusza Kurtyki, Fundacja dla Rzeczypospolitej oraz stowarzyszenie Koliber.

REJESTRACJA: bit.ly/Rejestracja3Seas
PRZEKAŻ DATEK: https://zrzutka.pl/z/cracow3seas

PROGRAM:

9:30 – 10:30 Rejestracja

10: 30 – 10:40 OTWARCIE FORUM

10:40 – 11:30 SESJA PLENARNA WPROWADZAJĄCA
• Wspólne Korzenie historyczne krajów Trójmorza
• przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Perspektywy współpracy w zakresie Szkolnictwa Wyższego Państw Europy środkowo-wschodniej

11:30 – 12:45 I SESJA PANELOWA: Perspektywy i zagrożenia dla współpracy państw Europy środkowo-wschodniej w obszarze polityki energetycznej.
• Mateusz Kędzierski, dyrektor Departamentu Innowacji i Nowych Technologii w Ministerstwie Energii
• dr Tomasz Nałęcz, zastępca dyrektora PIG-PIB, dyrektor ds. geoinformacji
• Wojciech Jakóbik, Uniwersytet Warszawski, redaktor naczelny BiznesAlert.pl
• dr hab. Mariusz Swora, właściciel Kancelarii Adwokackiej dr Mariusz Swora
• Paweł Musiałek, Centrum Analizk Klubu Jagiellońskiego

12:45 – 13:15 Przerwa kawowa

13:15 – 14:30 II SESJA PANELOWA: Bezpieczeństwo strategiczne w państwach regionu Europy środkowo-wschodniej – wspólnota interesów czy niedające się pogodzić rozbieżności?
• prof. Romuald Szeremietiew, były Minister Obrony Narodowej, wieloletni wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej
• Jiří Hynek, kandydat w wyborach prezydenckich w Czechach w 2018 roku, prezes i dyrektor wykonawczy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
• dr Wojciech Szewko, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych ds. Bliskiego Wschodu
• Henryk Łabędź, prezes Zakładów Mechanicznych Tarnów SA

14:30 – 15:30 Obiad

15:30 – 16:45 III SESJA PANELOWA: Potencjał i możliwości dla integracji ekonomicznej państw regionu Europy środkowo-wschodniej.
• dr Mariusz Patey, dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego
• Damian Pietrzyk, Prezes Zarządu AMW Rewita
• dr Jevgenij Bilonozhko, Uniwersytet Kijowski, redaktor naczelny POLONEWS

16:45 – 17:00 Przerwa kawowa

17:00 – 18:00 Panele szczegółowe cz. 1
• dr Michał Lubina, Stosunki rosyjsko-chińskie
•Jacek Zimmer, Liberalizacja rynku energii w Polsce – stan obecny i perspektywy

18:10-19:00 Panele szczegółowe cz.2
• Dariusz Materniak , Scenariusze na przyszłość w stosunkach polsko – ukraińskich
• Prof. Andrzej Bryk, Podstawy ideowe i perspektywa współpracy USA z Polską i innymi krajami regionu

19:00 Podsumowanie i zakończenie Forum

 Już po raz szósty na początku marca w dziesiątkach polskich miast wyrosną “Namioty Wyklętych”. Obozowiska przybliżą historię podziemia antykomunistycznego m.in. poprzez prelekcje, spotkania z kombatantami, wystawy czy gry dla dzieci. Ogólnopolska akcja stowarzyszenia “Studenci dla Rzeczypospolitej” wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Do tegorocznej edycji “Namiotów Wyklętych” po raz kolejny włączają się gminy i powiaty z całej Polski. Łącznie Namioty staną w pięciu miastach akademickich (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź i Toruń) oraz w szesnastu innych miejscowościach (Bełżec, Brusy, Grajewo, Karlino, Kije, Lubniewice, Łomża, Nakło nad Notecią, Orzysz, Przeworsk, Rabka-Zdrój, Reda, Sierpc, Szczecinek, Szerzyny, Sztum) [SPRAWDŹ PROGRAM W MIASTACH]. W zależności od lokalizacji wydarzenie będzie miało miejsce między 24 lutego a 3 marca 2019 roku.

Wzorowane na wojskowych obozowiskach Namioty, usytuowane w centralnych i turystycznych częściach miast, będą przybliżać sylwetki i realia życia Żołnierzy Wyklętych. Elementami, które składają się na przebieg akcji są pokazy grup rekonstrukcyjnych, spotkania z kombatantami i historykami, projekcje filmów dokumentalnych i wystawy biogramów Wyklętych. W programie nie brakuje też gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci czy koncertów pieśni patriotycznych.

Głównym celem corocznej akcji jest popularyzacja wiedzy historycznej wśród lokalnych społeczności i ich integracja - mówi Maciej Skotnicki, b. prezes stowarzyszenia - To również okazja do zacieśnienia więzi międzypokoleniowych. Każde miasto zwraca szczególną uwagę na historię lokalnych bohaterów walczących z komunistycznym okupantem. Wykorzystujemy różnorodne formy, za pomocą których powszechnie znane fakty historyczne stają się atrakcyjne dla młodego pokolenia.

Akcja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania Niepodległości .

Partnerem Głównym projektu jest Fundacja LOTTO.

Akcję objęło patronatem Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Patronami medialnymi wydarzenia są: tygodnik “Do Rzeczy”, “Historia Do Rzeczy”, “TVP HISTORIA”, “Polskie Radio 24” oraz portale internetowe: “Fronda”, “PCh24.pl”, “DlaStudenta.pl”, “Kresy.pl” oraz “Chwała Zapomniana”.

>> Dołącz do wydarzenia na Facebooku, aby być na bieżąco

>> Sprawdź tuaj kiedy staną Namioty w Twoim mieście

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Program VI edycji akcji "Namioty Wyklętych"

28.02

 

ORZYSZ

Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1. Akcja p.n. „Namioty Wyklętych”

Termin: 28 luty 2019 r. godz. 11:00 - 15:00

Miejsce: Plac przy Pomniku 1920

Organizatorzy: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Burmistrz Orzysza , Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

Plan wydarzenia:

- wystawa przedstawiająca postacie Żołnierzy Niezłomnych oraz historię polskiego

podziemia antykomunistycznego;

- projekcja filmów dokumentalnych;

- wystawa sprzętu wojskowego;

- spotkania z historykami, rekonstruktorami i kombatantami;

- konkursy dla najmłodszych.

 

2. Uroczystość odsłonięcia pomnika ppor. Stanisława Grabowskiego pseud. ”Wiarus”

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 11:00 - 12:00

Miejsce: Ośrodek Szkolenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert Drozdowo-Zastrużne

Plan wydarzenia:

11.00 – Powitanie gości

11.15 – Wystąpienie Piotra Łapińskiego z IPN w Białymstoku

12.00 – Uroczyste odsłonięcie pomnika ppor. Stanisława Grabowskiego

Uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej : złożenie meldunku,

odśpiewanie hymnu państwowego z wciągnięciem flagi na maszt, odczytanie Apelu

Poległych, salwa honorowa, przemówienia , złożenie kwiatów.

 

3. IV Nocny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 16:30 - 18:30

Miejsce: Plaża Miejska w Orzyszu

Plan wydarzenia:

16:30 – otwarcie biura zawodów, weryfikacja uczestników

17:30 – oficjalne otwarcie biegu

17:45 – wspólna rozgrzewka

18:00 – start biegu na dyst. 5 km

18:05 – start biegu na dyst. 2 km

18:30 – ognisko, dekoracja, losowanie nagród

 

1.03

 

KARLINO

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 9:00 - 19:30

Miejsce: Zespół Szkół w Karlinie, ul. Księdza Brzóski 6

Organizator: Zespół Szkół w Karlinie

Plan wydarzenia:

9.00 - 15.00 - wystawa w holu szkoły dla uczniów oraz społeczności lokalnej

9.00 - 10.30 - gra terenowa dla uczniów ZS w Karlinie i starszych klas szkół podstawowych z terenu gminy przygotowana przez 1. Karlińską Drużynę Harcerzy "Wyklęci" im. Zdzisława Badochy ps. Żelazny.

11.00 - projekcja filmu "Żelazny" - Legenda Wileńskiej Partyzantki dla uczniów ZS w Karlinie w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie - wstęp/tło historyczne - nauczyciel historii p. I. Tyborski

17.30 - 19.30 - spotkanie w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie, projekcja filmu "Żelazny" - Legenda Wileńskiej Partyzantki dla społeczności lokalnej - wstęp/tło historyczne - nauczyciel historii/Dyrektor p. Z. Pawlik

 

KIJE

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 11:00

Miejsce: Ul. Kasztelańska 3

Organizator: Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach

Plan wydarzenia:

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

SIERPC

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 16:30 - 18:30

Miejsce: Plac przy Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Konfederacja Wolnej Myśli, Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Plan wydarzenia:

Namiot wojskowy, w którym będą  prezentowane biogramy oraz materiały multimedialne przedstawiające sylwetki Żołnierzy Wyklętych, a także stanowisko promocyjne WOT.

 

SZCZECINEK

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 12:30

Miejsce: Pod Tablicą Pamiątkową przy ul. Szkolnej w Szczecinku

Organizator: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Plan wydarzenia:

Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

SZTUM

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 8:00 - 16:00

Miejsce: Dziedziniec zamku w Sztumie

Organizator: Starostwo Powiatowe w Sztumie

 

Plan wydarzenia:

8.00 - V Rajd „Szlakiem Żołnierzy Wyklętych na ziemi sztumskiej” (początek: Czernin, Kościół parafialny pw. św. Królowej Jadwigi);

11.30 - złożenie kwiatów pod Głazem Pamięci w Sztumie;

12.00 - podsumowanie marszu (dziedziniec zamku w Sztumie);

12.20 - otwarcie ekspozycji pn. „NAMIOTY WYKLĘTYCH”, poświęconej Żołnierzom Wyklętym:

- biografie żołnierzy,

- wystawa eksponatów militarnych,

16.00 - zakończenie.

 

Ponadto:

- muzyka patriotyczna,

- kolorowanki dla dzieci,

- darmowa grochówka.

 

2.03

 

LUBNIEWICE

Termin: 2 marca 2019 r. godz. 14:00 - 18:00

Miejsce: Park wolności (przy ul. strażackiej)

Organizatorzy: Gmina Lubniewice, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu, Gorzowska Grupa Rekonstrukcyjno-Strzelecka, Militarni Lubniewice

Plan wydarzenia:

14:00 - 18:00 – akcja “Namioty Wyklętych”:

- wystawa,

- pokaz wozów militarnych,

- pokaz sprzętu,

- przejażdżki pojazdami militarnymi,

- grochówka dla uczestników

16:00 - 18:00 – wykłady

 

 

3.03

 

WARSZAWA

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 10:00 - 16:30

Miejsce: ul. Krakowskie Przedmieście 66

Organizator: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Plan wydarzenia:

10:00 - Otwarcie wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym                                   

12:00 - Spotkanie z kombatantem Pułkownikiem Zbigniewem Zielińskim, żołnierzem Armii

Krajowej oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego                            

13:30 - Konkursy z nagrodami                                                 

15:00 - Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław" - opowieści o Żołnierzach Wyklętych

16:30 - Zakończenie

 

TORUŃ

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 11:00 - 15:00

Miejsce: Rynek Staromiejski

Organizator: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Plan wydarzenia:

11:00 - otwarcie wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym

11:30 - rozpoczęcie quizów historycznych

12:00 - prezentacja drużyny 7SGOT

13:00 - wojskowa grochówka dla wszystkich

14:00 - czytanie biografii o Wyklętych

15:00 - zakończenie

 

POZNAŃ

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 8:00 - 12:00

Miejsce: Plaża Jeziora Strzeszyńskiego (miejsce startu Biegu Tropem Wilczym)

Organizator: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Plan wydarzenia:

Wśród atrakcji m.in.:

- pokaz sprzętu przez grupę rekonstrukcyjną

  - gra z punktami dla dzieci

  - krzyżówki dla dorosłych

  - wystawa biogramów Żołnierzy Wyklętych

 

ŁÓDŹ

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 10:00 - 15:00

Miejsce: Plac przed Katedrą (ul. Piotrkowska 265)

Organizator: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

Plan wydarzenia:

Wśród atrakcji m.in.:

- prelekcje o Wyklętych,

  - wystawa poświęcona działalności podziemia antykomunistycznego,

  - atrakcje dla najmłodszych.

 

BEŁŻEC

„Śladami Żołnierzy Niezłomnych”

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 14:00

Miejsce: Galeria Cerkiewka w Bełżcu

Organizatorzy: Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia" w Brzezinach, Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu, Urząd Gminy Bełżec

Plan wydarzenia:

1. Otwarcie wystawy „Śladami Żołnierzy Niezłomnych” - Magdalena Szczepańska – Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach.

2. Wystąpienie Posła Sławomira Zawiślaka - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

3. Działalność żołnierzy AK - WiN na terenie Gminy Bełżec - wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek.

4. Projekcja filmu „ Zapora”.

 

GRAJEWO

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 11:00 - 14:00

Miejsce: Park Wolności przy ulicy Strażackiej

Organizator: Grajewska Izba Historyczna

Plan wydarzenia:

Wystawa infografik dotycząca Żołnierzy Wyklętych oraz miniekspozycja poświęcona tematyce II wojny światowej.

 

NAKŁO NAD NOTECIĄ

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 10:00 - 14:00

Miejsce: Rynek w Nakle nad Notecią

Organizator: Muzeum Ziemi Krajeńskiej, Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne 1939 i Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie

Plan wydarzenia:

Diorama – obozowisko żołnierskie, prezentacja uzbrojenia, sylwetek żołnierzy wyklętych z okolic Nakła nad Notecią.

 

PRZEWORSK

1. Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Grzęsce wraz z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej ks. dziek. Antoniemu Olejarce i kpt. Stanisławowi Olejarce pseud. “Oko”

Termin: 24 luty 2019 r. godz. 10:30

Miejscowość: Grzęska

Organizator: Gmina Przeworsk

 

2. Msza św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Tadeusza i Edwarda Cieślów

Termin: 1 marca 2019 r. godz. 9:00

Miejsce: Przeworsk, Bazylika pw. Ducha Świętego

Organizator: Gmina Przeworsk

 

3. V Bieg Tropem Wilczym pamięci braci Cieślów i braci Olejarków na trasie Grzęska-Studzian

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 12:00

Miejsce: Grzęska-Studzian

Organizator: Gmina Przeworsk

 

RABKA-ZDRÓJ

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Miejsce: Amfiteatr ul. Chopina

Organizator: Gmina Rabka-Zdrój

Plan wydarzenia:

1 - 3 marca

15.00 – 21.00 -  Kino „Śnieżka” ul. Nowy Świat 8 (foyer)

- projekcja etiud filmowych pt. NIEZŁOMNI

3 marca

10.00 - 17:00  - amfiteatr ul. Chopina

- wystawa poświęcona działalności podziemia antykomunistycznego

- akcja “Namioty Wyklętych” (stowarzyszenie  Studenci dla Rzeczypospolitej) „Zostań żołnierzem  Rzeczypospolitej” – spotkanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Targu

- „Projekt Zdrowie” – porady i promocja zdrowego stylu życia

11.45 - odprawa techniczna uczestników Biegu Tropem Wilczym

12.00 – Start do Biegu na dystansie 1963 m

13.00 – dekoracja zwycięzców VII edycji Biegu Tropem Wilczym

Wszystkich uczestników Biegu zapraszamy na pyszną, wojskową grochówkę!

 

 

 SZERZYNY

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 12:00

Miejsce: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach, Skwer przy Kościelisku, Urząd Gminy Szerzyny

Organizator: Gmina Szerzyny

Plan wydarzenia:

Urząd Gminy Szerzyny godz. 12.00         

- Otwarcie uroczystej sesji

- Wręczenie odznaczeń państwowych i wyróżnień samorządowych.

Skwer przy Kościelisku w Szerzynach godz. 13:30                                

- Uroczystości oficjalne.

- Wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie Hymnu Państwowego,

- Odczytanie Apelu poległych.

- Złożenie wiązanek i kwiatów przez delegacje oraz zapalenie zniczy pamięci przez młodzież.

- Okolicznościowe przemówienia.

- Wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Szerzyny
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach godz. 14:30                               

- Poczęstunek dla zaproszonych gości.

- Wystawa „Namioty Wyklętych” współorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczpospolitej.

 

 

  KRAKÓW

Termin: 3 marca 2019 r. godz. 09:00

Miejsce: Park im. Henryka Jordana

Organizator: Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

 

Dear Students!

We – members of the organization „Students for the Republic” – anxiously observe course of the public debate upon Holocaust. We wish that the truth of this crime remained truth.

During the World War II Poland was under occupation of the Third Reich. On occupied Polish lands were formed German Concentration Camps including Auschwitz. In those camps died Jews, Poles and other nations, killed by the German criminals. The fact that on occupied by Germans Polish lands were formed the Death Camps does not make them Polish! Poles were persecuted and killed by Nazis during the fights for their Homeland. We oppose to using a phrase “Polish Death Camps”. Only on the territories of the occupied Poland for helping and hiding Jews were punished with death penalty. Nonetheless Poles were helping Jews, risking own life and life of their families. 

Poles are presented as accomplices of the Nazis crimes. As young Poles we cannot concur on vilification again of our Homeland at the international arena! We are outraged by the fact that Israeli officials joined that false narration.

Let’s recall the World that Auschwitz was #GermanDeathCamps and Poles are #FirstToSave!

Join to the Facebook event.

Click the links below to download full-sizes posters.

 

 

Click to download full-sized version

 

 

Click to download full-sized version

 

 

Click to download full-sized version

 

Click to download full-sized version

 

Click to download full-sized version

 

 

 Click to download full-sized version

 

 Click to download full-sized version

 

 Click to download full-sized version

 

Click to download full-sized version

 

 

 

Był to bardzo owocny czas, który pozwolił nam się lepiej poznać i zacieśnić znajomości między członkami. Miał on również zmobilizować nas do działania na rzecz stowarzyszenia i zrezygnowania z biernej obserwacji tego, co się w nim dzieje. W dniach 5- 7 stycznia odbyły się rekolekcje, w którym wzięło udział kilkunastu Studentów z różnych miast.

Miejscem spotkania był ośrodek rekolekcyjny Sercówka w Wierzchach/k. Koluszek. Organizatorem wyjazdu byli prezes oddziału warszawskiego -  Paweł Mossakowski oraz prezes oddziału łódzkiego - Maria Olechowska. Naszym przewodnikiem duchowym w tym czasie stał się ks. Przemysław Góra, duszpasterz akademicki w DA5 w Łodzi. Tematem przewodnim naszych rekolekcyjnych rozważań okazała się bierność. 

W sobotę po Mszy świętej i obiedzie wybraliśmy się wspólnie do Świn, gdzie zwiedziliśmy żywą szopkę, znajdującą się za kościołem. Wśród zwierząt w szopce dominowały ptaki: kury, gęsi i gołębie. Oprócz tego znajdowały się tam również między innymi lama, kuc, osioł, cielę czy króliki.

Po powrocie wysłuchaliśmy konferencji przygotowanej przez księdza Górę. Wieczór przeznaczony był na dzielenie się Słowem. Wspólnie rozważaliśmy słowa Ewangelii św. Marka, która opowiadała o chrzcie Jezusa w Jordanie. Po kolacji spotkaliśmy się na pogodnym wieczorze, który był świetną okazją do integracji. W trakcie losowaliśmy swojego patrona na ten rok, spośród polskich świętych, wspólnie śpiewaliśmy kolędy, a także zorganizowaliśmy Familiadę. Pytania gry były związane z naszym Stowarzyszeniem oraz wyjazdem.

W niedzielę zebraliśmy się na ostatniej konferencji, aby posłuchać rozważań naszego rekolekcjonisty. Rekolekcje zakończyła Msza Święta.

Szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękować Dawidowi Morylowi z oddziału poznańskiego, któremu pomimo dystansu jaki musiał przemierzyć udało się wziąć udział w naszych rekolekcjach.

Jan Żabka

 

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne