Aktualności

Porządna dawka wiedzy. Tak z pewnością można powiedzieć o spotkaniu z Nikolasem Nikasem – prawnikiem, profesorem Uniwersytetu w Arizonie oraz prezesem Bioethics Defense Fund. 20 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi mieliśmy okazję poznać najważniejsze kwestie dotyczące ochrony nienarodzonych w USA – zagadnienia ze styku medycyny, prawa i moralności.

Swoją prezentację profesor zaczął od wymienienia pięciu wyroków Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Dlaczego właśnie wyroki, a nie artykuły Konstytucji czy ustaw, do których jesteśmy tak przyzwyczajeni? W anglosaskim systemie prawa to właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego odgrywają kolosalny wpływ na kształt obowiązującego prawa w całym kraju. Zwłaszcza, gdy dane zagadnienie nie jest jeszcze nigdzie uregulowane. Tak więc, tą ogromną rolę pełni dziewięciu sędziów. Nie więcej, nie mniej. Dziewięć osób. Dziewięć osób nie wybranych w żadnych demokratycznych wyborach ma wpływ na 320 milionów obywateli! Tych dziewięciu sędziów w 1973 roku rozstrzygając sprawę Roe v Wade zadecydowało o tym, że aborcji w USA można dokonywać, z niewielkimi wyjątkami, przez cały okres ciąży.

Nikas zwrócił uwagę na dwie kwestie, które nie są podkreślane przy powoływaniu się na to orzeczenie. Mianowicie fakt, że sędziowie nie zadecydowali w ogóle kiedy zaczyna się życie ludzkie! Nie mogli o tym zadecydować, gdyż świat nauki co do tego wątpliwości nie ma: życie ludzkie zaczyna się z chwilą połączenia plemnika z komórką jajową. Drugą kwestią było obalenie mitu, że wyrok z lat siedemdziesiątych dał kobietom prawo do prywatności przejawiającej się w decyzji o zakończeniu ciąży. Prawdą jest, że to lekarzowi przyznano to prawo, nikomu innemu.

Dlaczego kobiety w ogóle rezygnują z urodzenia dziecka? W debacie publicznej zawsze słyszymy argumenty na temat przeróżnych chorób i wad osób nienarodzonych. Nasz gość oddalił skutecznie ten argument pokazując statystyki, które mówią, że aborcje dokonane ze względów medycznych to jedynie 5%! Cała reszta to przyczyny społeczne: presja męża/chłopaka/rodziców, brak wsparcia od najbliższych i strach przed ich reakcją.

Następnie Profesor przedstawił konsekwencje tak liberalnej regulacji:

– medyczne: ryzyko odklejenia się łożyska czy rak piersi, przedwczesny poród w przyszłości, problemy psychiczne mogące prowadzić do samobójstwa

– prawne: porzucony związek między prawem a moralnością, totalne złamanie zasady ochrony osób niewinnych, a przez to podział na ludzi „pełnoprawnych” i „niewolników”

– ekonomiczne: można sobie wyobrazić jak wyglądałaby gospodarka USA, gdyby ludzie abortowani żyliby dziś i pracowali…

– moralne: utrata wrażliwości na skutek legalizacji aborcji prowadzi do legalizacji aborcji eugenicznej, eutanazji i wspomaganego samobójstwa, tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych i embrionów pochodzących od trzech rodziców, a nawet, jak ma to miejsce w Holandii, do eutanazji dzieci od 12 roku życia ze względu na nieuleczaną ciężką chorobę i permanentne cierpienie.

Dobrze przygotowany materiał oparty na badaniach i statystykach sprawił, że cały czas byliśmy skoncentrowani i zasłuchani. Pytania od uczestników były ostatnim punktem spotkania, które zakończyło się oklaskami i podziękowaniami dla Nikolasa Nikasa za rzetelne omówienie problemu, jak i dla tłumacza, który przez dwie godziny pomagał nam dobrze zrozumieć cały wykład.

Ania Sar

 

1 marca w Polsce obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego symbolicznego dnia miliony Polaków w różnych zakątkach kraju i poza granicami Ojczyzny oddawało hołd Niezłomnym Bohaterom, którzy rzucili swoje młode życie na szaniec walki o wolność i niepodległość ukochanej Polski, oddanej przez aliantów zachodnich w ręce Stalina.  Jednym z miast, w których tego dnia pełnego refleksji nad losem Żołnierzy Wyklętych odbywały się uroczystości mające na celu ich upamiętnienie była Łódź z „Namiotami Wyklętych”, które jak co roku stanęły na Rynku Manufaktury.

Prawdziwie zimowa aura i płatki śniegu spadające na ludzkie głowy zaskoczyły organizatorów wczesnym rankiem, utrudniając tym samym przygotowanie wydarzenia dla zwiedzających. Studenci z Łodzi udowodnili jednak, że mróz i wiatr nie są im straszne i z dokładnością zegarka o godzinie 11:00 mogliśmy ogłosić rozpoczęcie całej imprezy. W tym roku wyjątkowo zostały przygotowane dwa namioty. W pierwszym z nich znajdowała się ekspozycja poświęcona sylwetkom żołnierzy podziemia antykomunistycznego, prezentacja multimedialna przygotowana dla uczniów łódzkich szkół oraz archiwalne nagranie procesu Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego skazanego na karę śmierci przez stalinowski „aparat sprawiedliwości”. W drugim z namiotów, z myślą o młodzieży szkolnej, zostały zorganizowane gry polegające na ułożeniu mapy Polski z 1939 roku. Pomimo trudnych warunków pogodowych na placu przed namiotami odmeldowała  się liczna grupa osób z łódzkich liceów i gimnazjów. Każdy z uczniów wziął udział w specjalnie przgotowanej prelekcji oraz grze edukacyjnej, która spotkała się chyba z największym entuzjazmem izaciekawieniem. Nie od dzisiaj wiadomo, że edukacja poprzez zabawę może przynieść pożądane efekty. Jedno jest pewne, żaden z młodych ludzi nie opuścił Rynku Manufaktury bez wiedzy o tym kim byli Żołnierze Niezłomni i jaki był cel ich walki.

Równolegle do tego co rozgrywało się w „Namiotach Wyklętych” studenci z oddziału łódzkiego uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na rzecz „Fundacji Niezłomni” oraz przebrani w mundury wojskowe wręczali mieszkańcom Łodzi ulotki z sylwetkami Hieronim Dekutowskiego ps. „Zapora”, Witolda Pileckiego ps. „Druh” oraz Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. W godzinach popołudniowych na wszystkich zainteresowanych czekał koncert zespołu „Pętla Ósemki”, który pomimo chłodu i siąpiącego deszczu dał pokaz dobrej muzyki i poezji, która bez wątpienia chwyciła mocno za serca. Ostatnim aktem namiotów było spotkanie autorskie z dr Przemysławem Dakowiczem – poetą, eseistą, autorem tomiku wierszy „Łączka”.  Zapadający zmrok rozświetlany przez przyćmione światło lampy stwarzał atmosferę głębokiej zadumy. Pan doktor zabrał nas wszystkich w podróż po kwaterze „Ł” na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Byliśmy świadkami wszystkich odczuć i przemyśleń jakie towarzyszyły Przemysławowi Dakowiczowi podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez dr Krzysztofa Szwagrzyka z IPN. Konstatacją spotkania było stwierdzenie, że Żołnierze Niezłomni żyją w naszych sercach,  a my czujemy ich bliskość i zaczynamy doceniać ofiarę poniesioną w walce za Boga i Ojczyznę.

W naszej pamięci na zawsze pozostanie również wizyta starszej, słabo widzącej Pani, która o lasce i pośród deszczu przybyła do namiotów, gdyż jak to sama stwierdziła: „obiecałam w tamtym roku, że jeżeli dożyję to przyjdę do was.” Kobieta ta była młodą dziewczynką, kiedy zamordowano jej ojca, polskiego oficera. Sama za działalność w harcerstwie była przetrzymywana w wieźieniu Urzędu Bezpieczeństwa i brutalnie przesłuchiwana przez komunistów. Ona przeżyła i przekazała nam swoją relację. Żegnając nas rzekła: „Dziękuję Wam za to co robicie. Jeżeli tylko dożyję to w przyszłym roku też będę”. Jest to wielkie zobowiązanie, które oddział łódzki Studentów dla Rzeczypospolitej musi wypełnić. Już dzisiaj wiemy, że 1 marca 2016 roku „Namioty Wyklętych” muszą stanąć w Łodzi właśnie dla tej Pani.

Piotr Sawościan

Fot. Piotr Krauze, Piotr Gasiński

 

W ostatnim czasie część środowisk, dla których idea tego święta jest bardzo ważna, rozpoczęła propagowanie terminu „Żołnierze Niezłomni”, terminu, który w zamyśle inicjatorów, powinien zastąpić dotychczas stosowane określenie „Żołnierze Wyklęci”. Argumenty, których używają zwolennicy tej zmiany są różnorodne: twierdzi się, iż termin „Żołnierze Wyklęci” był używany przez propagandę komunistyczną, że istnieje taka wola części środowisk kombatanckich, że żołnierze Podziemia Antykomunistycznego po 1944 roku, nie są już wyklęci, zostali bowiem przywróceni do świadomości Polaków. Pojawia się także argument estetyczny – że tak brzmi ładniej, bo bohaterów nie można nazywać „Wyklętymi”…

A jak wygląda odpowiedź na wyżej wymienione argumenty w oparciu o fakty historyczne i obserwacje aktualnej sytuacji wokół tematu Zbrojnego Podziemia Niepodległościowego?

1. Termin „Żołnierze Wyklęci” nie był używany przez propagandę komunistyczną. Bohaterowie podziemia byli w Polsce Ludowej nazywani po prostu „bandytami”. Komunistom nie wystarczyło ich fizyczne zniszczenie, musieli również ich wykląć, czyli wyrzucić ze społeczności i skazać na zapomnienie. Termin ten został wprowadzony przez środowiska patriotyczne, po przełomie demokratycznym, w 1993 roku. Określenie to było krzykiem, protestem wobec nadal trwającej społecznej izolacji żołnierzy Polskiego Podziemia Antykomunistycznego i wobec trwającym nadal wstydliwym milczeniu mimo powstania własnego, demokratycznego państwa. Było reakcją na, stanowiące kwintesencję późniejszego hasła Aleksandra Kwaśniewskiego „Wybierzmy przyszłość”, działania odcinające Polaków od własnych korzeni, na których mieliby szansę to państwo odbudować. To właśnie termin „Żołnierze Wyklęci” znalazł się – również z woli ówczesnych przywódców organizacji kombatanckich i ludzi z nimi związanych – w ostatecznym kształcie ustawy honorującej żołnierzy Powstania Antykomunistycznego i ustanawiającej ich święto.

2. Termin „Żołnierze Wyklęci” w odróżnieniu od terminu „Żołnierze Niezłomni”, pozwala objąć także tę część żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego, którzy nie byli niezłomni do końca. Walczyli póki starczyło im sił i nadziei. Postawieni przed dramatycznymi wyborami ujawniali się w kolejnych amnestiach, lecz nigdy nie splamili się zdradą, chociaż często milczeli, bierni aż do śmierci. Czy byli bohaterami? Dla nas byli. Należą dziś do „Wyklętych” chociaż nie byli niezłomni. To tylko prosty przykład. Życie pisało znacznie bardziej skomplikowane scenariusze, a historia jeśli chce być mu wierna, nigdy nie będzie czarno-biała.

3. Chlubimy się, że dziś już „Żołnierze Wyklęci” nie są wyklęci, ale czy tak jest naprawdę? Czy wrócili na karty oficjalnych podręczników historii? Jak w tych podręcznikach traktowani są ich kaci? Czy to o taki świat walczyli? Świat, w którym ulice i szkoły noszą nadal imiona ich morderców, świat, w którym zaledwie wegetują, podczas gdy ich prześladowcy otrzymują najwyższe emerytury i należą do elit władzy, chociaż władza się zmieniła? Na wielu lokalnych i centralnych uroczystościach obchodzonych 1 marca często nadal brakuje oficjalnych przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych. Na cmentarzach w całej Polsce aleje zasłużonych to groby komunistycznych kacyków z kulminacją symbolicznej paranoi na warszawskich Powązkach, w obliczu której władze, wszystkie władze, zachowują obojętność lub usiłują zapieczętować problem pustym gestem.

4. Na koniec jeszcze jeden argument: ostatni, ale najważniejszy. Termin „Żołnierze Wyklęci” zdobył społeczne uznanie, wszedł do kultury, skradł serca tysięcy, zwłaszcza młodych Polaków. Projekty takie jak „Panny Wyklęte” urzekają tajemniczością, kontrastami opartymi na oksymoronie: „bohater” a „wyklęty”. Ta sprzeczność budzi ciekawość, intryguje, sprawia, że święto 1 Marca ciężko jest wstawić w utarte schematy polskiego patriotyzmu. Komitety obchodów święta „Żołnierzy Wyklętych” współtworzą bardzo często młodzi ludzie. Oni nie nauczyli się historii Powstania Antykomunistycznego w szkole. Odkryli ją sami poprzez projekty społeczne, akcje internetowe, inicjatywy kibicowskie i inne. Polska historia ma wielu niezłomnych bohaterów, którzy w sytuacji skrajnej pomyślnie przeszli próbę charakteru. Dlaczego więc to właśnie „Wyklęci” stali się bohaterami tożsamości młodego pokolenia? Właśnie dlatego, że nie zostali narzuceni z góry przez starszych, w charakterze niezłomnych, obowiązkowych bohaterów, nie kojarzą się z podręcznikowymi, koturnowymi schematami, stanowią wezwanie do odkrywania przeszłości, naprawy krzywd, zastanowienia co oznacza w kontekście mijającego czasu końcowe zwycięstwo.

Zwycięstwem „Wyklętych” jest fakt, że na ich wzorach kształtuje swoją tożsamość wielu młodych patriotów, że dziś o nich pamiętają. Podkreślając ich wyklęcie przez komunistyczną propagandę oraz jej postkomunistycznych i postmodernistycznych następców, czynimy ich zwycięstwo większym. Widzimy także, jak wiele elementów tamtego systemu przetrwało do dziś. Wywołuje to u młodych ludzi potrzebę działania, poczucie powołania do walki z tymi elementami.

Przymiotnik „Wyklęci” prowokuje do postawienia pytania – dlaczego zostali „wyklęci”? To już pierwszy krok do ich poznania. Czy termin „Niezłomni” prowokuje do stawiania pytań? To już teza, wniosek, bez potrzeby zadawania pytań i poszukiwań. „Niezłomni” nie mają mocy przyciągania, zacierają wyjątkowość, mumifikują. Czy możemy być pewni, że jeśli będziemy nadal manipulowali nazewnictwem, to kolejne generacje młodzieży będą się tym tematem interesowały? Czy środowiska propagujące termin „Żołnierze Niezłomni” są w stanie wziąć na swoje barki odpowiedzialność za ewentualną porażkę?

Pomnikami „Żołnierzy Wyklętych” są brzozowe krzyże. „Wyklęci” to bohaterowie z krwi i kości, ludzie ze swoimi słabościami, wyborami, bohaterstwem i tragedią zwieńczoną zwycięstwem po dziesięcioleciach. Nie budujmy im na siłę pomników ze spiżu. Brzozowy krzyż jest bardziej wymowny. Za to zróbmy wszystko, by przywrócić im cześć, godnie pochować, zadośćuczynić za krzywdy ich dzieciom. „Wyklętymi” uczyniła ich historia. Ani na naszą miarę jest ją zmieniać, ani nie powinniśmy, bo to próba jej zakłamywania.

Zuzanna Kurtyka, żona prezesa IPN i WiN Janusza Kurtyki

 

Paweł Kurtyka, prezes honorowy Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej

 

Robert Bąkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Narodowy Pruszków

 

Wojciech Boberski, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza

 

Teresa Bochwic, ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

 

Ludwika Borawska-Szymborska, skarbnik Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza

 

Adam Borowski, wydawca, szef Oficyny Volumen

 

Adam Buława, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

Jadwiga Chmielowska, ZG Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Solidarni 2010

 

Adam Cymborski, Solidarność Walcząca Oddział Warszawa

 

Małgorzata Czuczman, dowódca Sekcji Historycznej Dywersja i Sabotaż Kobiet

 

Hanna Dobrowolska, przewodnicząca Kongresu Mediów Niezależnych

 

Konrad Falęcki, dziennikarz

 

Arkadiusz Gołębiewski, reżyser filmowy, dyrektor Festiwalu NNW w Gdyni

 

Krzysztof Grabiec, st. insp. ZS Strzelec

 

Agata Gregorczyk-Janik, Konstancińska Grupa Artystów Pod Prąd

 

Bogdan Grzenkowicz, Klub Gazety Polskiej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Kobyłce

 

Janina Hera, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Solidarni 2010

 

Przemysław Hirschfeld, przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych we Wrześni

 

Roman Ignasiak, organizator społecznych obchodów 1 marca w Grodzisku Maz., Akcja Katolicka

 

Sebastian Kaleta, prezes Młodych dla Polski

 

Jacek Karczewski, pełnomocnik Prezydenta Ostrołęki ds. Muzeum Żołnierzy Wyklętych

 

Paweł Kołkiewicz, Solidarność Walcząca Oddział Warszawa

 

Dariusz Kucharski, Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu

 

Jan Kulczycki, Grupy Oporu „Solidarni”

 

Romuald Lazarowicz, Wydawnictwo Lena

 

Paweł Leszczyński, prezes Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej

 

Mirosław Mikołajczuk, Grupy Oporu „Solidarni”

 

Zbigniew Młyniec, Prezes Zarządu Głównego WiN

 

Piotr Mazurek, wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, publicysta „wSieci Historii”

 

dr Wojciech Muszyński, redaktor naczelny pisma naukowego „Glaukopis”

 

prof. dr hab. Andrzej Nowak, nauczyciel akademicki

 

Jacek Perłowski, z-ca dowódcy GH Niepodległość

 

Paweł Piekarczyk, bard, muzyk, autor tekstów

 

Marlena Piekarska-Olszówka, prezes Fundacji „Willa Jasny Dom”

 

Tomasz Pułról, prezes Stowarzyszenia KoLiber

 

prof. dr hab. Andrzej Rachuba, historyk

 

Kajetan Rajski, autor książek „Wilczęta” i „Wilczęta 2”

 

Bogusława Radziwon, Wydawnictwo Trio

 

Grażyna Ruszczyk, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza

 

Wojciech Szymborski, architekt

 

Anna Wieszczycka, Komitet PiS w Błoniu

 

Katarzyna Witkowska, sekretarz Towarzystwa Patriotycznego – Fundacji Jana Pietrzaka

 

Paweł Zalewski, radny Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

 

prof. dr. hab. Zofia Zielińska, historyk

 

prof. dr hab. Jan Żaryn, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów NDP ŻW w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza, redaktor naczelny „wSieci Historii”

 

Leszek Żebrowski, badacz dziejów najnowszych Polski

 

 

 

“Namioty Wyklętych” to ogólnopolska akcja stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych – działaczy ruchu antykomunistycznego w czasach okupacji naszego kraju, polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani. W dziesięciu polskich miastach staną namioty, w których będzie można zapoznać się z historią Niezłomnych.

Pierwszy marca został ustanowiony narodowym dniem Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego umęczonego kraju w trakcie II wojny światowej, jak również lata po niej – walcząc o wolność. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przez komunistów nazywani bandytami i zdrajcami – w naszych sercach będą żyć wiecznie, ale nie jako “wyklęci” lecz “niezłomni”.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej dołączają się do obchodów uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych z własną akcją zatytułowaną “Namioty Wyklętych”. Celem organizowanego już po raz drugi wydarzenia jest przybliżenie postaci bohaterów, które prowadziły działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego. Jest to interakcyjna wersja historii dla tych, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z tym fragmentem dziejów naszego kraju.

Na wydarzenie składają się m.in spotkania z kombatantami, naukowcami specjalizującymi się w tematyce, oraz rekonstruktorami. Nie zabraknie również projekcji filmów o tej tematyce, kiermaszu książkowego oraz wystawy poświęconej Niezłomnym. A wszystko to w dziesięciu polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu, Świnoujściu i Żyrardowie.

Głównym dniem realizacji naszego przedsięwzięcia jest niedziela 28.02. W tym dniu zostaną wystawione namioty w centrach dziewięciu miast polskich. I tak w KRAKOWIE na Rynku Głównym przy kościele św. Wojciecha staną cztery namioty, w których będzie można zapoznać się z wystawą zawierającą biogramy zarówno Wyklętych, jak ich oprawców. Będzie można również zapoznać się z różnego rodzaju projekcjami multimedialnymi oraz projekcjami materiałów na temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Uzupełnieniem wiedzy pozyskanej we wcześniej wspomniany sposób będą pokazy grupy rekonstrukcyjnej, która będzie nam towarzyszyć przez cały czas przedsięwzięcia. Namioty będzie można odwiedzić w godzinach od 10:00 do 18:00. Istotnym elementem wydarzenia będą spotkania z weteranami II wojny światowej oraz czasów po 1945 roku. Namioty odwiedzi kpt. Konstanty Kopf, kpt. Stanisław Szuro, płk Tadeusz Bieńskowicz i mjr Jerzy Krusenstern. Krakowską edycję akcji swoim patronatem objął lokalny IPN, Muzeum AK w Krakowie oraz NSZZ „Solidarność”.

W ŁODZI całość przedsięwzięcia odbędzie się w dwóch namiotach. W jednym z nich znajdzie się ekspozycja poświęcona ww. tematyce oraz rekwizyty historyczne. Drugi namiot to miejsce na gry i zabawy, a także prowadzone w tym dniu wykłady. Przed namiotami na specjalnych stelażach zostaną umieszczone zdjęcia wielkoformatowe prezentujące sylwetki bohaterów. Wydarzenia mające miejsce w namiotach przybrać powinny naszym zdaniem cykle 1,5 – 2 godzinne. Pomiędzy obydwoma namiotami zostanie utworzony dziedziniec, na którym umiejscowimy specjalną scenę pod cześć artystyczną Wstępny harmonogram wyglądałby następująco:

11:00 – 12:45 – Otwarcie namiotów. Przywitanie pierwszej grupy szkół ( 3-4 grupy klasowe). Prezentacja multimedialna. 20 – 25 minutowy wykład o Żołnierzach Wyklętych. Udział w grach przygotowanych przez IPN. 15 minutowe zakończenie przygotowane przez grupę muzyczną.

13:00 – 14:45 – Przybycie drugie grupy szkół i uczestniczenie wg schematu dla grupy pierwszej.

11:00 – 16:30 – Udostępnienie zwiedzającym namiotu z ekspozycją, rozdawanie ulotek z biogramami żołnierzy, dyżury członków stowarzyszenia w namiocie oraz animatora, którzy to zajmować się będą osobami nie przybyłymi w zorganizowanej szkolnej grupie.

16:30 – 17:30 – Prezentacja tomiku wierszy poświęconych „Łączce” i Żołnierzom Wyklętym.

Zależnie od pogody i liczby osób albo na zewnątrz albo wewnątrz namiotu

18:00 – 18:45 – Koncert/ spektakl na zakończenie przygotowany dla łódzkich środowisk patriotycznych.

19:00 – 20:30 – Uczestnictwo w Marszu Żołnierzy Wyklętych współorganizowanym przez oddział łódzki w ramach Społecznego Komitetu Organizacji Marszu w Łodzi.

 

W TORUNIU Namiot Wyklętych stanie na starówce. O 15:00 odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym w namiotach i wykład inauguracyjny profesora historii.

Wystawie będzie towarzyszyć prezentacja grup rekonstruktorów, wspólne słuchanie pieśni patriotycznych, rozdawanie materiałów promocyjnych przez osoby ze stowarzyszenia, częstowanie odwiedzających ciepłą, „żołnierską” grochówką. O 18: 00 odbędzie się koncert w wykonaniu osób ze stowarzyszenia. Program muzyczno-poetycki upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.

 

W POZNANIU w namiocie ustawionym na Placu Wolności będziemy mogli wysłuchać prelekcji oraz zapoznać się z prezentacją nt. zbrojnego podziemia antykomunistycznego, biografii Wielkopolskich Wyklętych, współczesnych form upamiętniania. Przygotowanie pokazu i prelekcji: Sekcja Dydaktyki Historii na Wydziale Historycznym. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz książek o Wyklętych, wydanych przez IPN. Będzie także namiot gastronomiczny, którym zachęcał do poznania historii Niezłomnych będzie kocioł z grochówką i herbatą. Sponsorem jest firma Adi z Poznania. Przestrzeń pomiędzy namiotami należy do grup rekonstrukcji historycznej.

RZESZÓW po raz pierwszy włącza się w akcję. W wojskowych namiotach ustawianych na rzeszowskim rynku obok ratusza będzie można zapoznać się z prezentacją historii Żołnierzy Niezłomnych. Towarzyszyć jej będą spotkania z kombatantami i historykami, rozdawanie ulotek i wlepek o tematyce Żołnierzy Wyklętych oraz materiałów Instytutu Pamięci Narodowej.

10:00 – oficjalne rozpoczęcie,

10:30 – wystąpienie prelegentów z IPN-u

10:00 – 14:00 Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci

12:00 – występ Orkiestry Reprezentacyjnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

13:00 – pokaz grupy rekonstrukcyjnej.

14:00 -16:00 – koncert pieśni patriotycznych na Rzeszowskim Rynku

10:00 -18:00 wystawa zdjęć/biogramów żołnierzy wyklętych wywieszona w namiotach.

 

OPOLE natomiast w namiocie rozstawionym 01.03 przy Miejską Biblioteką Publiczną będziemy mogli zapoznać się z wystawą edukacyjną. Odbędą się także projekcje filmów o Wyklętych, które poprzedzą wykłady historyków. Całe wydarzenie uświetni grupa rekonstrukcyjna, która następnie weźmie udział w rekonstrukcji historycznej organizowanej przez miasto Opole.

 

We WROCŁAWIU w namiocie ustawionym na Placu Strzeleckim będziemy mogli zapoznać się z wystawą współtworzoną z lokalnym oddziałem IPN. Będziemy mogli również nabyć materiały dotyczące Żołnierzy Wyklętych oraz porozmawiać z historykami specjalizującymi się w tej tematyce.

 

Do akcji „Namioty Wyklętych” dołączyły także dwa miasta, w których nie mamy oddziałów. Jest to ŚWINOUJŚCIE i Żyrardów. W tym pierwszym dzięki staraniom III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR w trzech namiotach rozstawionych w centrum miasta będziemy mogli zapoznać się wystawą współtworzoną przez IPN, zapoznać się z filmami o Niezłomnych w mini-kinie oraz w kawiarence pijąc herbatę lub kawę porozmawiać z historykami.

 

Z kolei w ŻYRARDOWIE dzięki staraniom biura promocji Urzędu Miasta w centrum miasta staną namioty z wystawą, w której poznamy sylwetki Żołnierzy Wyklętych oraz ich oprawców. Odbędzie się także projekcja filmów oraz spotkania z pracownikami naukowymi. Całości będzie towarzyszyć grupa rekonstrukcyjna.

 

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Adres korespondecyjny oddziału warszawskiego:
Fundacja im. Janusza Kurtyki
Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów
ul. Rakowiecka 37
02-251 Warszawa
z dopiskiem"do Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej"

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne