Aktualności

“Namioty Wyklętych” to ogólnopolska akcja stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, mająca na celu upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych – działaczy ruchu antykomunistycznego w czasach okupacji naszego kraju, polskich patriotów, którzy mieli zostać przeklęci i zapomniani. W dziesięciu polskich miastach staną namioty, w których będzie można zapoznać się z historią Niezłomnych.

Pierwszy marca został ustanowiony narodowym dniem Żołnierzy Wyklętych. Inicjatywa ta powstała z myślą o upamiętnieniu wszystkich tych, którzy nieustępliwie działali na rzecz naszego umęczonego kraju w trakcie II wojny światowej, jak również lata po niej – walcząc o wolność. Ich zryw był ostatnim polskim powstaniem narodowym. Przez komunistów nazywani bandytami i zdrajcami – w naszych sercach będą żyć wiecznie, ale nie jako “wyklęci” lecz “niezłomni”.

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej dołączają się do obchodów uczczenia pamięci Żołnierzy Niezłomnych z własną akcją zatytułowaną “Namioty Wyklętych”. Celem organizowanego już po raz drugi wydarzenia jest przybliżenie postaci bohaterów, które prowadziły działalność w ramach polskiego podziemia w czasie wojny i powojennego ruchu oporu antykomunistycznego. Jest to interakcyjna wersja historii dla tych, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z tym fragmentem dziejów naszego kraju.

Na wydarzenie składają się m.in spotkania z kombatantami, naukowcami specjalizującymi się w tematyce, oraz rekonstruktorami. Nie zabraknie również projekcji filmów o tej tematyce, kiermaszu książkowego oraz wystawy poświęconej Niezłomnym. A wszystko to w dziesięciu polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu, Świnoujściu i Żyrardowie.

Głównym dniem realizacji naszego przedsięwzięcia jest niedziela 28.02. W tym dniu zostaną wystawione namioty w centrach dziewięciu miast polskich. I tak w KRAKOWIE na Rynku Głównym przy kościele św. Wojciecha staną cztery namioty, w których będzie można zapoznać się z wystawą zawierającą biogramy zarówno Wyklętych, jak ich oprawców. Będzie można również zapoznać się z różnego rodzaju projekcjami multimedialnymi oraz projekcjami materiałów na temat żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Uzupełnieniem wiedzy pozyskanej we wcześniej wspomniany sposób będą pokazy grupy rekonstrukcyjnej, która będzie nam towarzyszyć przez cały czas przedsięwzięcia. Namioty będzie można odwiedzić w godzinach od 10:00 do 18:00. Istotnym elementem wydarzenia będą spotkania z weteranami II wojny światowej oraz czasów po 1945 roku. Namioty odwiedzi kpt. Konstanty Kopf, kpt. Stanisław Szuro, płk Tadeusz Bieńskowicz i mjr Jerzy Krusenstern. Krakowską edycję akcji swoim patronatem objął lokalny IPN, Muzeum AK w Krakowie oraz NSZZ „Solidarność”.

W ŁODZI całość przedsięwzięcia odbędzie się w dwóch namiotach. W jednym z nich znajdzie się ekspozycja poświęcona ww. tematyce oraz rekwizyty historyczne. Drugi namiot to miejsce na gry i zabawy, a także prowadzone w tym dniu wykłady. Przed namiotami na specjalnych stelażach zostaną umieszczone zdjęcia wielkoformatowe prezentujące sylwetki bohaterów. Wydarzenia mające miejsce w namiotach przybrać powinny naszym zdaniem cykle 1,5 – 2 godzinne. Pomiędzy obydwoma namiotami zostanie utworzony dziedziniec, na którym umiejscowimy specjalną scenę pod cześć artystyczną Wstępny harmonogram wyglądałby następująco:

11:00 – 12:45 – Otwarcie namiotów. Przywitanie pierwszej grupy szkół ( 3-4 grupy klasowe). Prezentacja multimedialna. 20 – 25 minutowy wykład o Żołnierzach Wyklętych. Udział w grach przygotowanych przez IPN. 15 minutowe zakończenie przygotowane przez grupę muzyczną.

13:00 – 14:45 – Przybycie drugie grupy szkół i uczestniczenie wg schematu dla grupy pierwszej.

11:00 – 16:30 – Udostępnienie zwiedzającym namiotu z ekspozycją, rozdawanie ulotek z biogramami żołnierzy, dyżury członków stowarzyszenia w namiocie oraz animatora, którzy to zajmować się będą osobami nie przybyłymi w zorganizowanej szkolnej grupie.

16:30 – 17:30 – Prezentacja tomiku wierszy poświęconych „Łączce” i Żołnierzom Wyklętym.

Zależnie od pogody i liczby osób albo na zewnątrz albo wewnątrz namiotu

18:00 – 18:45 – Koncert/ spektakl na zakończenie przygotowany dla łódzkich środowisk patriotycznych.

19:00 – 20:30 – Uczestnictwo w Marszu Żołnierzy Wyklętych współorganizowanym przez oddział łódzki w ramach Społecznego Komitetu Organizacji Marszu w Łodzi.

 

W TORUNIU Namiot Wyklętych stanie na starówce. O 15:00 odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym w namiotach i wykład inauguracyjny profesora historii.

Wystawie będzie towarzyszyć prezentacja grup rekonstruktorów, wspólne słuchanie pieśni patriotycznych, rozdawanie materiałów promocyjnych przez osoby ze stowarzyszenia, częstowanie odwiedzających ciepłą, „żołnierską” grochówką. O 18: 00 odbędzie się koncert w wykonaniu osób ze stowarzyszenia. Program muzyczno-poetycki upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.

 

W POZNANIU w namiocie ustawionym na Placu Wolności będziemy mogli wysłuchać prelekcji oraz zapoznać się z prezentacją nt. zbrojnego podziemia antykomunistycznego, biografii Wielkopolskich Wyklętych, współczesnych form upamiętniania. Przygotowanie pokazu i prelekcji: Sekcja Dydaktyki Historii na Wydziale Historycznym. Wydarzeniu będzie towarzyszył kiermasz książek o Wyklętych, wydanych przez IPN. Będzie także namiot gastronomiczny, którym zachęcał do poznania historii Niezłomnych będzie kocioł z grochówką i herbatą. Sponsorem jest firma Adi z Poznania. Przestrzeń pomiędzy namiotami należy do grup rekonstrukcji historycznej.

RZESZÓW po raz pierwszy włącza się w akcję. W wojskowych namiotach ustawianych na rzeszowskim rynku obok ratusza będzie można zapoznać się z prezentacją historii Żołnierzy Niezłomnych. Towarzyszyć jej będą spotkania z kombatantami i historykami, rozdawanie ulotek i wlepek o tematyce Żołnierzy Wyklętych oraz materiałów Instytutu Pamięci Narodowej.

10:00 – oficjalne rozpoczęcie,

10:30 – wystąpienie prelegentów z IPN-u

10:00 – 14:00 Zajęcia i zabawy edukacyjne dla dzieci

12:00 – występ Orkiestry Reprezentacyjnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

13:00 – pokaz grupy rekonstrukcyjnej.

14:00 -16:00 – koncert pieśni patriotycznych na Rzeszowskim Rynku

10:00 -18:00 wystawa zdjęć/biogramów żołnierzy wyklętych wywieszona w namiotach.

 

OPOLE natomiast w namiocie rozstawionym 01.03 przy Miejską Biblioteką Publiczną będziemy mogli zapoznać się z wystawą edukacyjną. Odbędą się także projekcje filmów o Wyklętych, które poprzedzą wykłady historyków. Całe wydarzenie uświetni grupa rekonstrukcyjna, która następnie weźmie udział w rekonstrukcji historycznej organizowanej przez miasto Opole.

 

We WROCŁAWIU w namiocie ustawionym na Placu Strzeleckim będziemy mogli zapoznać się z wystawą współtworzoną z lokalnym oddziałem IPN. Będziemy mogli również nabyć materiały dotyczące Żołnierzy Wyklętych oraz porozmawiać z historykami specjalizującymi się w tej tematyce.

 

Do akcji „Namioty Wyklętych” dołączyły także dwa miasta, w których nie mamy oddziałów. Jest to ŚWINOUJŚCIE i Żyrardów. W tym pierwszym dzięki staraniom III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR w trzech namiotach rozstawionych w centrum miasta będziemy mogli zapoznać się wystawą współtworzoną przez IPN, zapoznać się z filmami o Niezłomnych w mini-kinie oraz w kawiarence pijąc herbatę lub kawę porozmawiać z historykami.

 

Z kolei w ŻYRARDOWIE dzięki staraniom biura promocji Urzędu Miasta w centrum miasta staną namioty z wystawą, w której poznamy sylwetki Żołnierzy Wyklętych oraz ich oprawców. Odbędzie się także projekcja filmów oraz spotkania z pracownikami naukowymi. Całości będzie towarzyszyć grupa rekonstrukcyjna.

 

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,/ Zapomnij o mnie – słynne słowa Jana z III części Dziadów Adama Mickiewicza stanowią dopełnienie ważnej uroczystości, która odbyła się w Łodzi.

W niedzielę, 31 stycznia 2016 r. o godzinie 12:30 w łódzkiej archikatedrze odbyła się Msza św. w intencji polskich kapłanów – ofiar komunistycznego reżimu. Liturgii przewodniczył ks. prał. Ireneusz Kulesza, proboszcz katedry. Szczególna uwaga została poświęcona 18 księżom, zamordowanym na przestrzeni lat 1944-1989. Jak dotąd, ich biografie zaliczają się do najlepiej poznanych. Jednakże modlitewną pamięcią oraz refleksją zostali objęci wszyscy polscy duchowni służący – jak to określił ks. Kulesza – Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Według ustaleń Grzegorza Kucharczyka, jedynie w latach 1945-1956 w komunistycznych więzieniach przebywało ponad 1000 duchownych, tj. około 10 % ogółu polskich kapłanów.

Niedzielna uroczystość została zorganizowana z inicjatywy poseł na Sejm RP, Alicji Kaczorowskiej. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji patriotycznych, w tym delegacja Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. W trakcie homilii ks. Kulesza odniósł się do Liturgii Słowa, która traktowała o szczególnej roli człowieka jako bożego posłańca, proroka głoszącego prawdę wiary. Stanowiło to nawiązanie do biografii 18 kapłanów, prześladowanych i zamordowanych za swoje zaangażowanie w działalność antykomunistyczną. Jak stwierdził ks. Kulesza, byli oni męczennikami, a na krwi męczenników powstało dziedzictwo Polski, o które jesteśmy zobowiązani dbać. Dodał, że powinniśmy również modlić się i starać o to, aby Polska zawsze była krajem wolnym, sprawiedliwie rządzonym oraz by nigdy nie powstała konieczność przelewania krwi kolejnych męczenników.

Po Eucharystii wierni zebrali się pod pomnikiem św. Jana Pawła II, gdzie został złożony wieniec upamiętniający bohaterskich kapłanów. Po krótkiej modlitwie zebrani spontanicznie zaintonowali pieśń Boże, coś Polskę.

Łódzka uroczystość poświęcona Księżom Niepokonanym stanowi istotny element pielęgnowania pamięci o bohaterach stawiających opór komunistycznej władzy w Polsce.

Poniżej lista wspomnianych 18 kapłanów, których działalność należy, jak dotąd, do najlepiej zbadanych:

Ks. Michał Pilipiec (1912-1944).

Ks. kpt. Stanisław Domański (1914-1946).

Ks. Michał Rapacz (1904-1946).

Ks. Stanisław Ziółkowski (1904-1946).

Ks. Lucjan Niedzielak (1904-1947).

Ks. Rudolf Marszałek (1911-1948).

Ks. Jan Szczepański (1890-1948).

Ks. Roch Łaski (1902-1949).

O. Władysław Gurgacz (1914-1949).

Ks. Boguchwał Tuora (1902-1950).

Ks. Zygmunt Kaczyński (1894-1953).

Ks. Roman Kotlarz (1928-1976).

Ks. Leon Błaszczak (1930-1982).

O. Honoriusz Kowałczyk (1935-1983).

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984).

Ks. prał. Stefan Niedzielak (1914-1989).

Ks. Stanisław Suchowolec (1958-1989).

Ks. Sylwester Zych (1950-1989).

 

Damian Bębnowski

Fot.: Łukasz Głowacki, www.archidiecezja.lodz.pl

W ostatnim czasie w Polsce rozgorzała po raz kolejny dyskusja na temat aborcji. W Sejmie zostały poddane pod głosowanie dwa projekty obywatelskie. Jeden zaostrzający możliwość dokonania aborcji, drugi zaś umożliwiający wykonanie jej na życzenie matki. “Czarne protesty” to inicjatywa niejednorodna, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że większym spoiwem jej uczestników jest opozycyjność względem rządu, aniżeli spójność stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Będące częścią inicjatywy środowiska radykalnych feministek przyczyniają się do promowania postaw społeczeństwa nihilistycznego i hedonistycznego. Zwolennicy utrzymania status quo nie bardzo pasują do tego krajobrazu, bo ich stanowisko nie jest tak ostre. Zastanawia też fakt, iż w szeregach walczących o “liberalizację” aborcji są osoby z obozu “obrońców demokracji”. Sprzeciwiając się projektowi, atakują głównie rząd, Kościół i poglądy tradycyjne oraz konserwatywne, chociaż nie trzeba być ani konserwatystą, ani katolikiem, by sprzeciwiać się aborcji. Tego jednak jedna ze stron sporu zdaje się nie zauważać. W efekcie nie zgadzają się oni na realizację zasad demokratycznych, chcąc natychmiastowego odrzucenia głosu obywateli, wyrażonego w podpisach pod projektem ustawy, zgłoszonej przez przedstawicieli komitetu „Stop aborcji”.

Środowiska postępowe walcząc o powszechne prawo do zabijania istot ludzkich, bo tym jest aborcja stawiają się, zachowując wszelkie proporcje takiego porównania, w jednym szeregu z tymi, którzy chcieliby dokonać znaczących i arbitralnych korekt w definicji człowieczeństwa. Nie zapominajmy,  że bestialskie traktowanie wielu grup etnicznych i narodowych, ale także postawy niektórych filozofów czy bioetyków (jak choćby Alberto Guibilin czy Francesca Minerva), tudzież koncepcje pokroju transhumanizmu, wypływają z afirmacji skrajnie progresywistycznych stanowisk w obszarze natury ludzkiej i dysponowania nią, co w konsekwencji prowadzi, na różnych poziomach, to zaprzeczenia idei równości oraz apriorycznego decydowania o tym, kto jest wartościowy, a kto mniej lub wcale. Uważamy, że jest to niebezpieczny trend i nie należy go utrwalać w postaci przepisów eliminujących mniej chciane przez społeczeństwo istoty.

Kwestia tego, od kiedy możemy mówić o człowieku (czyli od poczęcia) powinna być w świetle dawno już naukowo udowodnionych faktów każdemu znana i jasna. Okazuje się jednak, że niekoniecznie tak się dzieje. Zdaniem niektórych feministek, na pewnym etapie życia płodowego dzieje się “czary mary” i zlepek komórek staje się człowiekiem. Inni upatrują początku życia w sobie dowolnie wybranym momencie, podczas gdy zgodnie z obecną wiedzą genetyczną o człowieku mowa, gdy mamy do czynienia z nowym i niepowtarzalnym materiałem genetycznym, czyli jest to już tzw. zygota.

Nie możemy się zgodzić na to, iż poczęte dziecko będzie zakwalifikowane do zabicia tylko dlatego, że powstało w wyniku gwałtu, czy będzie miało wady. W pierwszym wypadku dla kształtującego się w łonie matki dziecka nie jest ważne, w jaki sposób powstało, dlatego nie może pełnić roli winnego. Winnym jest człowiek, który do takiego aktu dopuścił i on powinien ponieść karę. Natomiast kobietę będącą ofiarą gwałtu trzeba otoczyć szczególną opieką ze strony bliskich oraz państwa, co jest zawarte w pakiecie ustaw Instytutu Ordo Iuris.

Co się tyczy aborcji ze względu na wadę płodu również takie ferowanie wyroków jest w naszej ocenie nieuprawnione. Nie możemy odmawiać człowieczeństwa osobom, które urodzą się niepełnosprawne, a zabijanie ich w łonach matek nie jest chwalebnym rozwiązaniem. Patrząc z perspektywy nawoływania przez środowiska lewicowe do szacunku dla niepełnosprawnych, integrowania ich ze społeczeństwem, podkreślania wartości ich życia, dziwi fakt działania z ich strony do dopuszczania aborcji eugenicznej.

Na potępienie zasługuje także opowiedzenie się za “Czarnym Protestem” lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, który co roku zbiera pieniądze na ratowanie życia dzieci z różnymi wadami, jednocześnie popierając projekt, który nie pozwoli takim dzieciom się narodzić.

Nasze stowarzyszenie od początków swojego istnienia opowiadało się za życiem. Zainicjowaliśmy więc szereg debat dotyczących problemu aborcji, czy in vitro. Rozpoczęliśmy także cykl “Rozdroża etyki”, w którym poprzez cykl merytorycznych debat chcemy poruszać tematykę etyczną. W ramach tego cyklu odbyła się debata na temat aborcji z ekspertami z dziedziny prawnej, społecznej, etycznej i medycznej.

Projekt Ordo Iuris wbrew mylnym opiniom podawanym w mediach nie zakłada obowiązku ratowania dziecka kosztem zdrowia, czy życia matki. Naczelnym obowiązkiem każdego lekarza jest ratowanie życia, najpierw matki, potem dziecka w jej łonie, a decyzja w tej sprawie należy do kobiety. Smuci nas fakt, iż niektórzy lekarze zmuszają kobiety do tego, aby zadawały śmierć swoim dzieciom wplątując je potem w różnego rodzaju traumy.

Na koniec chcielibyśmy przypomnieć tekst “Przysięgi Hipokratesa”, którą kiedyś składali przyszli lekarze zanim dostali pozwolenie na realizowanie swojego powołania: “Nigdy nikomu, także na żądanie, nie dam zabójczego środka ani też nawet nie udzielę w tym względzie rady; podobnie nie dam żadnej kobiecie dopochwowego środka poronnego”. Współczesne przyrzeczenia lekarskie na ten temat milczą.

 

Maciej Skotnicki

Prezes Stowarzyszenia Studenci dla RP

 

Paweł Leszczyński

Prezes Stowarzyszenia Studenci dla RP

w latach 2014-2016

 

Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej
Kraków, ul.Batorego 25/834/909
www.studencidlarp.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Studenci dla Rzeczypospolitej 2016
projekt Jan Metrycki, wykonanie Studio graficzne